Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας – Ενημέρωση N|E|P|A

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας, σάς πληροφορούμε ότι μέχρι και την Κυριακή 31/01/2021 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μη μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα πρέπει να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία τους για το 2021, έτσι ώστε να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές.
Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το 2021.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΕΦΚΑ (https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml ).

Εφιστούμε την προσοχή στο ότι η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι υποχρεωτική και, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση μέχρι 31/01/2021, θα συνεχίσει ο ασφαλισμένος να υπάγεται στην κατηγορία που είχε επιλέξει την προηγούμενη χρονιά.

Διαβάστε στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό μας σημείωμα εδώ, όλες τις πληροφορίες, καθώς και τις ασφαλιστικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.

Ευχόμαστε να παραμένετε με τις οικογένειές σας ασφαλείς & υγιείς !


 Με τιμή,

Η επιστημονική ομάδα της N|E|P|A Economic Consulting.

localhost/nepa
[email protected]
210-2585584

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner