Ε.Λ.Τ.Ε.: «Ανάκληση επαγγελματικής άδειας ελεγκτικού γραφείου»

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/2017

«Ανάκληση επαγγελματικής άδειας ελεγκτικού γραφείου»

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3693/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 5 του ν.4170/2013, και την υπ’ αριθμ. 127/19-12-2016 συνεδρίαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την οριστική ανάκληση της επαγγελματικής άδειας της ελεγκτικής εταιρείας «ABAΞ MONDAY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ABAX MONDAY DFK» .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ
Καθ. Γεώργιος Βενιέρης

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33005

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner