Η «Βίβλος» της ΑΑΔΕ για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων

Εγχειρίδιο προς τον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό για την ομοιόμορφη εφαρμογή από τις υπηρεσίες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον χρόνο διεκπεραίωσης των βημάτων

Τους χρόνους, καθώς και τις διαδικασίες των φορολογικών ελέγχων, των πλειστηριασμών, των κατασχέσεων και της έναρξης επαγγέλματος κωδικοποιεί έγγραφο της ΑΑΔΕ.
Για τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος από φυσικό πρόσωπο στην αρμόδια ΔΟΥ μπορεί να απαιτηθούν μόνο 27 λεπτά, αλλά για να ολοκληρωθεί ένας φορολογικός έλεγχος ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη και 9 μήνες, αν διαπιστωθεί ότι έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα φοροδιαφυγής κι αν συνυπολογιστεί και ο χρόνος εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής του ελεγχόμενου στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.
Για να επιβληθεί μια κατάσχεση σε μισθό, σύνταξη ή τραπεζικό λογαριασμό ενός οφειλέτη του Δημοσίου απαιτείται χρόνος 11 έως 20 ημερών, αλλά για να πραγματοποιηθεί ένας πλειστηριασμός σε περιουσιακά στοιχεία ενός μεγαλοοφειλέτη του Δημοσίου μπορεί να χρειαστούν από 5 έως και 7 μήνες. Για να εγγραφεί μια υποθήκη σε ακίνητο οφειλέτη του Δημοσίου, ώστε να διασφαλιστεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών του, απαιτούνται από 25 έως και 50 μέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογικές διαδικασίες χρειάζονται συγκεκριμένα και προσεγμένα «βήματα» από τους αρμόδιους εφοριακούς υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους, προκειμένου να διεκπεραιωθούν ορθά.
Αναλυτική περιγραφή των βασικών φορολογικών διαδικασιών περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο 315 σελίδων που εξέδωσε η ΑΑΔΕ και απέστειλε σε μορφή αρχείου pdf σε όλες τις αρμόδιες φοροελεγκτικές και φοροεισπρακτικές υπηρεσίες. Στόχος της έκδοσης του εγχειριδίου είναι η καταγραφή και η επικαιροποίηση των διαδικασιών των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και η ομοιόμορφη εφαρμογή τους από τους υπαλλήλους αυτών ή των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, κατά λόγο αρμοδιότητας.
Η «Ν» ξεχώρισε και παρουσιάζει, από το συγκεκριμένο εγχειρίδιο, 6 σημαντικές φορολογικές διαδικασίες.

Τα «λουκέτα» για παραβάσεις
Με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιπτώσεων υψηλής παραβατικότητας όσον αφορά τη μη έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων, καθώς επίσης και την πρόληψη φαινομένων βίας κατά των ελεγκτών της ΑΑΔΕ κατά τη διενέργεια μερικών επιτόπιων φορολογικών ελέγχων και με ειδικούς στόχους την εμπέδωση κλίματος φορολογικής συμμόρφωσης και την αποτροπή επανάληψης των παραβάσεων της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις ελέγχων σε επιχειρήσεις το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Η αναστολή διατάσσεται συνήθως για 48 ώρες, αλλά σε περίπτωση υποτροπής του ελεγχόμενου φορολογούμενου, μπορεί να διαταχθεί ακόμη και για 1 μήνα.
Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται, συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που:

α) διαπιστώνεται από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου τουλάχιστον για τρεις διαφορετικές συναλλαγές ή η μη έκδοση περισσοτέρων από 10 φορολογικών στοιχείων ή η μη έκδοση ενός ή περισσοτέρων φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 500 ευρώ,

β) διαπιστώνεται από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής,

γ) παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν τον φορολογικό έλεγχο.

δ) διαπιστώνεται παραβίαση του μέτρου της αναστολής από τον υπόχρεο.
Η διαδικασία επιβολής του μέτρου της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης λόγω φοροδιαφυγής ή λόγω παρεμπόδισης του φορολογικού ελέγχου διεκπεραιώνεται σε 14 βήματα.

Το 2017 το μέτρο επιβλήθηκε σε 650 και πλέον περιπτώσεις.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner