Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν θα επιβάλλεται στο τεκμαρτό εισόδημα εφόσον αυτό καλύπτεται

Με την παρ. 3 της ΠΟΛ. 1087/2016 που κοινοποιήθηκε χθες (σ.σ. 27.6.2016), έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
«Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και επόμενων, το τεκμαρτό εισόδημα για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη μετά από τις μειώσεις του άρθρου 34 του ΚΦΕ».
Μέσω της ανωτέρω εγκυκλίου —που βρίσκει έρεισμα και στις διατάξεις του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο οποίο έχει ενσωματωθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης— η Γ.Γ.Δ.Ε. δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που είχε ανακύψει από το παρελθόν. Να θυμίσουμε ότι μέχρι και το φορολογικό έτος 2015 βάσει των διατάξεων του ν. 3986/2011, για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης λαμβάνονταν υπόψη και το τεκμαρτό εισόδημα πριν όμως τις μειώσεις του άρθρου 19 του προγενέστερου Κ.Φ.Ε. (σημ. 2238/1994)1. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια αν ένας φορολογούμενος είχε τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο από το πραγματικό και έκανε χρήση των δυνατοτήτων που προέβλεπε ο νόμος 2238/1994 (βλ. άρθρο 19) ή όσων προβλέπει ο νυν Κ.Φ.Ε. (βλ. άρθρο 34 του ν.4172/2013), τότε παρόλο που για τη φορολογία εισοδήματος κάλυπτε τα τεκμήριά του (αντικειμενικές δαπάνες), για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν μπορούσε να γίνει κάτι, αφού αυτή όπως αναφέραμε υπολογιζόταν επί του τεκμαρτού εισοδήματος που ήταν μεγαλύτερο.

Αυτή η στρέβλωση που ίσχυε στο άρθρο 29 του ν. 3986/2011 ουσιαστικά δεν υφίσταται στο νέο άρθρο 43Α του ν. 4172/2013 και έτσι μέσω και της ΠΟΛ. 1087/2016 δίνεται λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι καλούνταν να πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης που υπολογιζόταν επί των τεκμαρτών τους εισοδημάτων, παρόλο που έκαναν χρήση των διατάξεων που μειώνουν την τεκμαρτή τους δαπάνη (π.χ. ανάλωση κεφαλαίου).

Σχετική με το θέμα ήταν και απόφαση ΣτΕ 2563/2015 σύμφωνα με την οποία η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος φορολογούμενος είχε μεν μεγαλύτερο τεκμαρτό εισόδημα σε σχέση με το πραγματικό, αλλά προέβη δε, σε ανάλωση κεφαλαίου για να καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του μεγαλύτερου τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά βάσει του τελικού ποσού με το οποίο πράγματι αυτός φορολογήθηκε.

Να σημειώσουμε ότι τα ανωτέρω, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση ισχύουν από το φορολογικό έτος 2016 και μετά.
Παλαιότερα είχε ανακύψει ένα ζήτημα σχετικά με τη μείωση του 30% του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 (μείωση των αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό 30% στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών), αφού η εν λόγω μείωση δεν επηρέαζε τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (βλ. εγκύκλιο ΠΟΛ.1099/2014).

Μέσω της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1087/2016 που σχολιάζουμε σήμερα δεν δίνεται λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από παλιά και θεωρούμε ότι ο Γ.Γ.Δ.Ε. πρέπει να εγκύψει και στο ζήτημα αυτό προκειμένου να δώσει λύση είτε τροποποιώντας στο επίμαχο σημείο την ΠΟΛ.1099/2014 ή καταργώντας την και αντικαθιστώντας με μια νέα εγκύκλιο που θα αποσαφηνίζει τα ζητήματα αυτά.

__________
[1] «2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Tο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.».

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner