Κομισιόν: Ανάκτηση φόρων από το Βέλγιο ζητεί η Ε.Ε.

Απόφαση για επιστροφή 700 εκατ. από 35 πολυεθνικές

Η Κομισιόν ζήτησε χθες από το Βέλγιο να ανακτήσει πάνω από 700 εκατ. ευρώ από περίπου 35 πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες από το 2005 επωφελήθηκαν μη συμβατών με την κοινοτική νομοθεσία φορολογικών «εκπτώσεων» επί των κερδών που κυμάνθηκαν από 50% μέχρι και 90%. Πρόκειται για την τρίτη χώρα της Μπενελούξ, μετά το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, που υποχρεώνει η Επιτροπή να προχωρήσει σε ανάκτηση φόρων, ενώ παράλληλα στέλνει το μήνυμα σε όλους ότι θα μπει τέλος στην ευνοϊκή μεταχείριση πολυεθνικών επιχειρήσεων σε κράτη μέλη.

Το σύστημα φορολόγησης «πλεοναζόντων κερδών» ωφέλησε μόνο ορισμένους ομίλους πολυεθνικών εταιρειών με τους οποίους συνήφθησαν ευνοϊκές φορολογικές συμφωνίες στο πλαίσιο του συστήματος, ενώ αυτόνομες εταιρείες (δηλαδή εταιρείες που δεν ανήκουν σε ομίλους) που αναπτύσσουν δραστηριότητα μόνο στο Βέλγιο δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από αυτά τα πλεονεκτήματα.

Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία για τη φορολόγηση των εταιρειών, οι εταιρείες φορολογούνται με βάση τα κέρδη από τις δραστηριότητές τους στο Βέλγιο. Ωστόσο, το σύστημα «πλεοναζόντων κερδών» του 2005 επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρείες να μειώνουν τη φορολογική τους βάση για εικαζόμενα «πλεονάζοντα κέρδη» βάσει δεσμευτικής ευνοϊκής φορολογικής συμφωνίας.  ( Το ίδιο ισχύει και στο Λουξέμβουργο )

Ειδικότερα, τα πραγματικά κέρδη μιας πολυεθνικής εταιρείας συγκρίνονται με τον υποθετικό μέσο όρο των κερδών μιας αυτόνομης (εγχώριας) εταιρείας σε ανάλογη κατάσταση.Η εικαζόμενη διαφορά κέρδους θεωρείται «πλεονάζον κέρδος» από τις βελγικές φορολογικές αρχές και η φορολογική βάση της πολυεθνικής εταιρείας μειώνεται αναλόγως. ( ΠΧ εταιρία έχει 100€ κέρδος αλλά το φορολογητέο είναι μόνο το 10€ διότι ο κλάδος τόσο προτρέπει σύμφωνα με τα πρότυπά των κάτω χωρών )

Το σύστημα αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι οι πολυεθνικές εταιρείες πραγματοποιούν «πλεονάζοντα κέρδη» επειδή ανήκουν σε πολυεθνικό όμιλο, π.χ. λόγω των συνεργειών, των οικονομιών κλίμακας, της φήμης, των δικτύων προμηθευτών και πελατών, της πρόσβασης σε νέες αγορές.Στην πράξη, τα πραγματικά κέρδη των σχετικών εταιρειών σημείωσαν μείωση συνήθως κατά περισσότερο από 50% και μέχρι 90% σε ορισμένες περιπτώσεις.Η εμπεριστατωμένη έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι αφαιρώντας το «πλεονάζον κέρδος» από την πραγματική φορολογική βάση της εταιρείας, το σύστημα παρεκκλίνει από:

  • Τη συνήθη πρακτική στο πλαίσιο του βελγικού δικαίου φορολόγησης των εταιρειών.
  • Παρέχει στις πολυεθνικές εταιρείες που είναι σε θέση να υπαχθούν σ’ αυτές τις συμφωνίες προτιμησιακή, επιλεκτική επιδότηση σε σύγκριση με άλλες εταιρείες.
  • Την «αρχή του πλήρους ανταγωνισμού» σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ακόμη και αν υποτεθεί ότι μια πολυεθνική εταιρεία είχε τέτοια «πλεονάζοντα κέρδη», αυτά θα έπρεπε, στο πλαίσιο της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού, να μοιράζονται μεταξύ των εταιρειών του ομίλου κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα, και στη συνέχεια να φορολογούνται εκεί όπου δημιουργούνται, αναφέρει η Επιτροπή, η οποία διαπιστώνει ότι αυτό δεν συμβαίνει και πως απλώς τα «πλεονάζοντα κέρδη» αφαιρούνται μονομερώς από τη φορολογική βάση μιας εταιρείας του ομίλου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αφότου η Επιτροπή ξεκίνησε την έρευνά της, τον Φεβρουάριο του 2015, το Βέλγιο ανέστειλε το σύστημα «πλεοναζόντων κερδών» και δεν συνήψε νέες ευνοϊκές φορολογικές συμφωνίες στο πλαίσιο του συστήματος.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner