Μέχρι 31/12 πρέπει να δοθεί η ετήσια άδεια

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται κάθε χρόνο την ετήσια άδεια, την οποία πρέπει να έχουν πάρει μέχρι το τέλος του έτους.

Σχετικά υποβάλλεται υποχρεωτικά το έντυπο Ε11 στο ΕΡΓΑΝΗ με το οποίο ενημερώνεται το σύστημα με τα στοιχεία των εργαζομένων, που έχουν πάρει την άδειά τους το προηγούμενο έτος.

Η χορήγηση της ετήσιας άδειας είναι υποχρεωτική και οποιαδήποτε συμφωνία διαφορετική μεταξύ εργοδότη και εργαζoμένου κρίνεται άκυρη. Μόνο σε περίπτωση ασθένειας ή ανυπαίτιου κωλύματος, που «εμπόδισε» τη χορήγηση της άδειας επιτρέπεται η μεταφορά της στο επόμενο έτος.

Ακόμα και σε περίπτωση εγκυμοσύνης θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί το θέμα. Ο ΟΑΕΔ για τη χορήγηση του 6μηνου μητρότητας –όταν αυτό δίδεται προς το τέλος του έτους- θέτει ως προϋπόθεση να έχει χορηγηθεί η άδεια.

Κυρώσεις για μη χορήγηση άδειας: α) Ποινικές: Ο παραβάτης τιμωρείται με χρηματική ποινή και φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και β) Αστικές: Εφόσον ευθύνεται ο εργοδότης για τη μη χορήγηση της κανονικής άδειας και αφού διαπιστωθεί η παράλειψη αυτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης, υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών της αδείας του αυξημένες κατά 100%. Προκειμένου για εργαζόμενους σε Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ με σύμβαση ι.δ. σε αυτή την περίπτωση η αποζημίωση είναι ίση με τις αποδοχές της αδείας, προσαυξημένες όμως μόνο κατά 25%.

Πηγή : ΟΕΝΕΤ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner