Μετά το Πάσχα θα ανοίξει η εφαρμογή του TAXISnet , λόγω αδυναμίας υπολογισμού των παροχών σε είδος

Καθυστέρηση σημειώνεται φέτος στην έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος TAXISnet για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Βρισκόμαστε λίγο πριν από το Πάσχα και η περίοδος υποβολής των δηλώσεων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Το πιθανότερο είναι πλέον η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποδοχή των δηλώσεων να αρχίσει να λειτουργεί μετά την Κυριακή του Πάσχα.

Η καθυστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής των βεβαιώσεων αποδοχών χιλιάδων εργαζομένων σε ιδιωτικές εταιρείες, καθώς επίσης και μετόχων και στελεχών που έχουν κάνει χρήση εταιρικών αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια του 2016. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπεύθυνοι λογιστές των εταιρειών αδυνατούν να υπολογίσουν σωστά τις παροχές σε είδος που αφορούν τη χρήση των εταιρικών αυτοκινήτων και έτσι δεν μπορούν ακόμη και μέχρι σήμερα να υποβάλουν στο σύστημα ΤΑXISnet τις βεβαιώσεις αποδοχών, ώστε τα -προσυμπληρωμένα στα έντυπα Ε1 των φορολογουμένων- στοιχεία για τα φορολογητέα ποσά μισθών να είναι ορθά και πλήρη.

Η σημαντική καθυστέρηση με την οποία εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού των παροχών σε είδος που αφορούν στα εταιρικά αυτοκίνητα σε συνδυασμό με την έλλειψη πληροφοριακών δεδομένων για τον ορθό υπολογισμό των συγκεκριμένων παροχών δεν επιτρέπουν στους λογιστές πολλών εταιρειών  να ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση και την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών. Έτσι, για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους, δεν είναι ακόμη δυνατή η προσυμπλήρωση των κωδικών των δηλώσεων με τα συνολικά ποσά των φορολογητέων μισθών.

Πηγή :Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner