Μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη – Αντιμετώπιση περιπτώσεων

Οδηγίες του Κ.Ε.Α.Ο. για την διασφάλιση των οφειλών για μεταβίβαση ακινήτων, οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Με το Γενικό Έγγραφο Γ36/04/34/20.1.17 δίνονται οδηγίες για την διασφάλιση των οφειλών για μεταβίβαση ακινήτων, οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ. 18 του ν.4331/2015, που κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο 47/16, προβλέπεται ότι ακόμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, οι ΦΚΑ διατηρούν το δικαίωμα να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Στην πράξη διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

· Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας με διασφάλιση της οφειλής, οπότε από το τίμημα της μεταβίβασης δεν παρακρατείται ποσό.

· Χορήγηση Βεβαίωσης Οφειλής με παρακράτηση ποσού από το τίμημα και

· Χορήγηση Βεβαίωσης Οφειλής με παράλληλη διασφάλιση και παρακράτηση ποσού από το τίμημα.
Πηγή: Taxheaven

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner