Νέα Δράση Κεφαλαίου Κίνησης για Τουριστικές Επιχειρήσεις

Με το παρόν e-mail σας ενημερώνουμε για τη Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», που αφορά στην επιχορήγηση υφιστάμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Διαβάστε στο επισυναπτόμενο εδώ ενημερωτικό σημείωμα,
για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τους ωφελούμενους, την περίοδο υποβολών, τις επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και όλα τα σημαντικά σημεία της Προκήρυξης του Προγράμματος, όπως τα κατέγραψε ο επιστημονικός μας συνεργάτης, κύριος Γεράσιμος Καββαδάς.

Επίσης, επισυνάπτονται εδώ οι επιλέξιμοι ΚΑΔ & οι τομείς δραστηριότητας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner