Νέος αναπτυξιακός: Υποβλήθηκαν 821 σχέδια ύψους 2,2 δισ. ευρώ

Την μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις δείχνουν τα πρώτα απολογιστικά στοιχεία του αναπτυξιακού νόμου. Υποβλήθηκαν 821 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ με τους επιχειρηματίες να ζητούν ενισχύσεις, ως επί το πλείστον φοροαπαλλαγές, και για κλάδους αιχμής της οικονομίας όπως αγροδιατροφή και τουρισμός.

Όπως σημειώνει το Έθνος, το υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των πρώτων τεσσάρων ειδικών καθεστώτων που προκηρύχθηκαν στα μέσα Οκτωβρίου. Πρόκειται για τη «γενική επιχειρηματικότητα» και τις «νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις», καθώς και για τις «ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και τις «επενδύσεις μείζονος μεγέθους» που λήγουν στις 28 Απριλίου.

Από τις 821 επενδυτικές προτάσεις που ζητούν ενισχύσεις, η συντριπτική πλειοψηφία, 496, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, ζήτησε να υπαχθεί στη «γενική επιχειρηματικότητα». Οι 271 ύψους 484,8 εκατ. ευρώ είναι για το καθεστώς των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 54 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 170,1 εκατ. ευρώ αφορούν στον «μηχανολογικό εξοπλισμό».

Από την ανάλυση των προαναφερόμενων στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτούνται φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα επιχορήγησης, leasing ή ενίσχυσης μισθολογικού κόστους.
Το 65% των επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του συνολικού ύψους των επενδύσεων αφορούν τη βιομηχανία και μικρό αριθμό επενδύσεων στα logistics.
Τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό αποτελούν το 35% των αιτήσεων και το 48,7% του ύψους επενδύσεων. Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν 287 προτάσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
Η πλειοψηφία του είδους των προτάσεων, αγροδιατροφή και τουρισμός, αναδεικνύει αφενός τους δύο κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός που έχει προβλεφθεί για τα τρία προγράμματα που δέχτηκαν τις αιτήσεις, ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 170 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσες ενισχύσεις ενώ τα υπόλοιπα 280 αφορούν φορολογική απαλλαγή.

Πηγή : Newsroom ΔΟΛ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner