Νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Σας ενημερώνουμε ακολούθως για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ: «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας».

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.
Συγκεκριμένα, 6.500 νέοι άνεργοι στην Αττική και 3.500 στην Κεντρική Μακεδονία θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι είναι 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:
 

Εργοδότες με προσωπικό έωςΑνώτατος αριθμός ωφελουμένων
  3 άτομα  1
  4-9 άτομα  2
  10-19 άτομα  3
  20-30 άτομα  5
  31-50 άτομα  8
  Άνω των 50 ατόμων 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση του προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας το 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α καταβάλει μηναία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Αναφορικά με τη διαδικασία, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν υποβάλλον ηλεκτρονική αίτηση μέσω της σελίδας της Δ.ΥΠ.Α, στην οποία προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης.
Η Δ.ΥΠ.Α επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.
Οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους ανάλογα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης και η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.


Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner