ΟΑΕΕ: Χρέος-μαμούθ 11,5 δισ. ευρώ από 537.000 ασφαλισμένους

Στα 11,5 δισ ευρώ έχει ανέλθει το χρέος που έχουν δημιουργήσει στον ΟΑΕΕ περίπου 537.000 ασφαλισμένοι, δηλαδή τα 2/3 του συνόλου. Από τους 701.000 ασφαλισμένους, οι 241.000 έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργασιών, άρα είναι δύσκολο να αναζητηθούν από τις υπηρεσίες του Οργανισμού, για να καταβάλλουν τα οφειλόμενα.

Οι υπόλοιποι 296.000 λογίζονται ως ενεργοί ασφαλισμένοι, με την έννοια ότι συνεχίζουν να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές, αλλά έχουν δημιουργήσει οφειλές από το παρελθόν και παρά το γεγονός ότι έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, δεν καταφέρνουν να περιορίσουν τα χρέη τους.

Υπολογίζεται ότι μόλις 164.000 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους.

Αποτέλεσμα είναι η εισπραξιμότητα του Οργανισμού να βρίσκεται στα επίπεδα του 45 – 50%.

Άρα από τα 300 εκατ ευρώ περίπου, που χρειάζονται κάθε μήνα για να καταβληθούν οι συντάξεις, ο ΟΑΕΕ εισπράττει από εισφορές τα μισά, στην καλύτερη περίπτωση. Τα υπόλοιπα τα παρέχει το κράτος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει χρέος προς τον ΕΟΠΥΥ, της τάξεως των 900 εκατ ευρώ επειδή, αν και εισπράττει την σχετική εισφορά, δεν την αποδίδει, ως οφείλει προς το Ταμείο, αλλά την αξιοποιεί για να καταβάλλει τις συντάξεις…

Η κρατική χρηματοδότηση για το τρέχον έτος ήταν αρχικά 800 εκατ ευρώ, όμως υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν επιπλέον άλλα 300 εκατ ευρώ περίπου, για να βγει η χρονιά χωρίς προβλήματα και να καταβληθούν κανονικά οι συντάξεις.

Η ελπίδα του Οργανισμού εναπόκειται στο να επιτευχθεί αύξηση των ενεργών ασφαλισμένων, μέσω της αλλαγής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.17 και μετά, από τη δεξαμενή όσων έχουν πραγματοποιήσει διακοπή εργασιών. Εκτιμάται ότι μπορούν να επιστρέψουν στην ασφάλιση, έως 120.000 ή το 50% των ασφαλισμένων αυτής της κατηγορίας.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα αυξηθεί σημαντικά η εισπραξιμότητα του Ταμείου και θα περιοριστούν τα ελλείμματά του. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει το Κράτος, με πρόσθετη χρηματοδότηση ή τα υπόλοιπα ταμεία με τους πόρους τους, αφού από την 1.1.2017 και μετά η λειτουργία του ΕΦΚΑ, βάζει όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), κάτω από την ίδια «σκεπή»…

Πηγή :e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner