Οδηγίες για τεκμήρια

Ισχύουν και για αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες

Το τεκμήριο διαβίωσης εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα, ή στην κατοχή τους, αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας, εφόσον κυκλοφορούν στην Ελλάδα, οπότε δεν υπολογίζεται χρόνος παλαιότητας και αντίστοιχη μείωση της τεκμαρτής αυτής δαπάνης.
Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 1940/2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή του τεκμηρίου ΕΙΧ και για φυσικά πρόσωπα με αυτοκίνητα που έχουν ξένους αριθμούς και κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Το θέμα προέκυψε έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κάτοικο της Καβάλας, ο οποίος είχε στην κατοχή του δύο αυτοκίνητα Ι.Χ. με πινακίδες Βουλγαρίας, τα οποία δεν τα είχε εμφανίσει στις φορολογικές του δηλώσεις. Η ΔΟΥ Καβάλας του καταλόγισε τόσο τεκμήριο κατοχής όσο και φόρο πολυτελείας, με αποτέλεσμα ο φόρος εισοδήματος να ανέλθει σε 11.500 ευρώ για το 2012 και σε 8.500 ευρώ για το 2013.
Στην προσφυγή του στη ΔΕΔ ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι τα αυτοκίνητα ανήκουν σε εταιρεία του, η οποία έχει έδρα στη Βουλγαρία, ενώ παράλληλά τα αυτοκίνητα ήταν σε ακινησία.
Η ΔΕΔ απέρριψε τους ισχυρισμούς και επικύρωσε τους φόρους που είχε επιβάλει η αρμόδια ΔΟΥ, καθώς η εταιρεία την οποία επικαλείτο είχε αναστείλει τη λειτουργία της, ενώ τα οχήματα δεν ήταν σε ακινησία.
Μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό της απόφασης της ΔΕΔ, που απέρριψε την προσφυγή:
Επειδή, με το άρθρο 15 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι «Το συνολικό εισόδημα προσδιορίζεται, κατ’ εξαίρεση, με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογουμένου και των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό των δαπανών που προσδιορίζεται κατά τα επόμενα άρθρα είναι ανώτερο από το συνολικό καθαρό εισόδημα των κατηγοριών Α’ έως Ζ’. Το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 19’».
Επειδή με την ΠΟΛ. 1094/ 1989 με την οποία παρασχέθηκαν ερμηνευτικές οδηγίες, διευκρινίστηκε ότι το τεκμήριο αυτό εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα ή στην κατοχή τους αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας, εφόσον κυκλοφορούν στην Ελλάδα, οπότε δεν υπολογίζεται χρόνος παλαιότητας και αντίστοιχη μείωση της τεκμαρτής αυτής δαπάνης.
Επειδή, η ακινησία του αυτοκινήτου αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στην 1021342/279/ ΑΌ012/Π0Λ. 1050/22-2-1994 Απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Οι διατάξεις που αναφέρονται στον περιορισμό της τεκμαρτής δαπάνης αυτοκινήτου λόγω ακινησίας εφαρμόζονται και στα αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας εφόσον αποδεικνύεται η ακινησία τους από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής (ΠΟΛ.1199/2000).
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2238/ 1994 ορίζεται ότι «Η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονομικό έτος, του φορολογούμενου ή της συζύγου του της πηγής από την οποία δηλώνονται τα μεγαλύτερα εισοδήματα και, αν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες».

Πηγή: Ναυτεμπορική
Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner