Οι αλλαγές που προωθούνται στον ΦΠΑ

Τις αλλαγές που προωθούνται στον ΦΠΑ περιγράφει στον απολογισμό δράσης του ο πρώην αναπληρωτής υπουργός κος Τρ.Αλεξιάδης.

Αναλυτικά :

1. Προωθείται η προσαρμογή των απαλλαγών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας των πλοίων και πλωτών μέσων, με τις αντίστοιχες διατάξεις της έκτης οδηγίας της Ε.Ε. περί φόρου προστιθέμενης αξίας.

2. Σε συνάρτηση με την πιο πάνω προσαρμογή, προωθείται ταυτόχρονα η τροποποίηση διατάξεων περί επιστροφής του ΦΠΑ και η εξ αυτής ένταξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην αναστολή καταβολής του ΦΠΑ. Με αυτήν την τροποποίηση αναστέλλεται η καταβολή του φόρου κατά την ναυπήγηση των πλοίων τους τα οποία είναι άνω των 24 μέτρων.

3. Επίσης, στην ίδια νομοθετική πρωτοβουλία, προωθείται η διεύρυνση της δυνατότητας ένταξης στο καθεστώς των ελεύθερων τελωνειακών συγκροτημάτων, όσων ναυπηγικών επιχειρήσεων έχουν δυναμικότητα ναυπήγησης πλοίων άνω των 24 μέτρων. Με αυτήν την τροπολογία τα πλοία άνω των 24 μέτρων θα τυγχάνουν απαλλαγής του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την διαδικασία ναυπήγησης τους.

4. Προωθείται διάταξη νόμου για την τροποποίηση του ειδικού καθεστώτος καταβολής του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. Με το ειδικό αυτό καθεστώς του ΦΠΑ, οι υπόχρεοι καταβάλλουν το φόρο όταν αυτοί τον εισπράττουν. Με την τροποποίηση αυτή, επιδιώκεται αφενός, η ένταξη μεγαλυτέρου αριθμού επιχειρήσεων στο καθεστώς αυτό, διευρύνοντας το όριο των ακαθαρίστων εσόδων, που αποτελεί «κατώφλι» εισόδου στο ειδικό καθεστώς, από τις 500.000 € στα 2.000.000 €, και αφετέρου την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης.

5. Προωθείται διάταξη νόμου για την τροποποίηση διατάξεων (διακανονισμός και καταβολή του Φ.Π.Α. των παγίων των επιχειρήσεων που στην πενταετία από την απόκτηση τους δεν έχει επέλθει έναρξη λειτουργίας των). Με την προτεινόμενη τροποποίηση, επιδιώκεται η διεύρυνση του χρόνου για την πραγματοποίηση του διακανονισμού και της καταβολής του φόρου από τις επιχειρήσεις.

6. Σχεδιάζεται η αναμόρφωση της διαδικασίας επιστροφών ΦΠΑ με σκοπό την έκδοση νέας απόφασης που να ενσωματώνει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στη δήλωση ΦΠΑ, την απλοποίηση της διαδικασίας και την επιτάχυνση της διαδικασίας των επιστροφών.

7. Κωδικοποίηση του νόμου για τον φόρο προστιθέμενης αξίας, και επικαιροποίηση αυτού. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Χρηματοδότησης της Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ν.4336/2015) προωθείται η κωδικοποίηση και η απλούστευση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Εναρμονίζοντας τον ταυτόχρονα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που απομένουν και συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για την καταβολή του. Ταυτόχρονα επικαιροποιείται κατά άρθρο ο νόμος σε συνάρτηση με την έκτη οδηγία ΦΠΑ της ΕΕ.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner