Οι πέντε άξονες για νέες ρυθμίσεις κόκκινων δανείων με στόχο τους στρατηγικούς κακοπληρωτές

Αύξηση στις ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανοίγοντας τον δρόμο για τις λύσεις οριστικής διευθέτησης, φέρνει το ηχηρό μήνυμα προς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που έδωσε χθες η κυβέρνηση, με την απόφασή της να νομοθετήσει την αυτεπάγγελτη δίωξη όσων παρακωλύουν τους πλειστηριασμούς.

Το στίγμα που δίνει η κυβέρνηση με την κίνηση αυτή, αίρει μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας για τις τράπεζες ενόψει των stress tests, καθώς απελευθερώνει το σημαντικότερο “εργαλείο” για την ανάκτηση οφειλών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Παράλληλα, όμως, η προοπτική των πλειστηριασμών αναμένεται να λειτουργήσει ενισχυτικά στο σκέλος των ρυθμίσεων δανείων από τις τράπεζες, καθώς εκτιμάται ότι με την απειλή του πλειστηριασμού, πολλοί οφειλέτες που μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν το δάνειό τους αν και μπορούσαν, θα σπεύσουν να διαπραγματευθούν τη ρύθμισή του με την τράπεζα.

Η προοπτική των πλειστηριασμών συν το γεγονός ότι οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις δανείων έχουν δείξει σημάδια κόπωσης, θα εισαγάγουν το τραπεζικό σύστημα στην “τρίτη γενιά” ρυθμίσεων, αυτών που ορίζονται ως λύσεις οριστικής διευθέτησης. Στο πλαίσιο αυτό, το προσεχές διάστημα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται ρυθμίσεις δανείων που θα συνίστανται στα εξής:

– Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου: O δανειολήπτης, ο οποίος δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, θα παραχωρεί οικειοθελώς (δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από πλευράς του ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στην τράπεζα. Στη σχετική συμφωνία θα διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου. Η εν λόγω λύση θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

– Μετατροπή σε ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση: O δανειολήπτης θα μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα, υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία θα του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση θα μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

– Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου: O δανειολήπτης θα μπορεί να προβεί οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του τραπεζικού ιδρύματος. Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, η τράπεζα θα προβαίνει σε διαγραφή της οφειλής που θα απομένει. Η εν λόγω λύση θα μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.

– Διακανονισμός απαιτήσεων: Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία η τράπεζα θα λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού η τράπεζα θα προβαίνει ενδεχομένως σε μερική διαγραφή της απαίτησης.

– Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό: Η τράπεζα θα υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό, αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής με τη συναίνεση του δανειολήπτη.

Οι ανωτέρω οριστικές διευθετήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, μαζί με τους πλειστηριασμούς και τις πωλήσεις NPLs θα επιτρέψουν στις τράπεζες να μειώσουν δραστικά το απόθεμα των “κόκκινων” δανείων τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το απόθεμα αυτό πρέπει να μειωθεί κατά 15 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα θα συνεδριάσει εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου των συμβολαιογράφων για να επανακαθορίσει τη θέση του αναφορικά με το μέλλον της αποχής. Την απόφαση για την ανάκληση της ή μη της αποχής θα λάβει η γενική συνέλευση του Σώματος που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό.

Πηγή :Capital.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner