Οι τράπεζες κουρεύουν τα κόκκινα δάνεια γιατί δεν τα θέλουν τα funds

Σε κούρεμα των κόκκινων δανείων προσανατολίζονται οι τράπεζες αφού φαίνεται πως η λύση της πώλησής τους σε funds απέτυχε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα funds προσφέρθηκαν να αγοράσουν τα κόκκινα αυτά δάνεια (NPLs) στο 15% μέχρι 25% της ονομαστικής αξίας του δανείου, κάτι που θα αποφέρει μεγάλη ζημιά στα τραπεζικά ιδρύματα και τους ισολογισμούς τους.

Οι διοικήσεις των τραπεζών φαίνεται ότι προωθούν τώρα το κούρεμα των δανείων αυτών, κυρίως των επιχειρηματικών και των στεγαστικών, με συγκεκριμένα κριτήρια.

Ως προς τα καταναλωτικά, θα πωληθούν σε funds μόνον εφόσον οι οφειλέτες δεν αποδεχτούν διακανονισμό με κούρεμα.

Σύμφωνα με το ένθετο newmoney, βασικές προϋποθέσεις για το κούρεμα ενός δανείου είναι η αποδεδειγμένη αδυναμία του οφειλέτη να το αποπληρώσει και να μην διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Στα κριτήρια συμπεριλαμβάνονται και άλλες παράμετροι, όπως η οικογενειακή κατάσταση.

Επιπλέον, οι τράπεζες προχωρούν στους πλειστηριασμούς ενυπόθηκων ακινήτων, καθώς ήδη είναι έτοιμοι οι πρώτοι φάκελοι με 2.000 ακίνητα.

Πηγή: www.news.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner