Οι φόροι με τα μεγαλύτερα και τα μικρότερα έσοδα το 2017

Τα έσοδα από τα παρελθόντα οικονομικά έτη, και συγκεκριμένα κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ρυθμίσεις οφειλών σε δόσεις, έσωσαν τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους και κάλυψαν τις απώλειες από τον φόρο εισοδήματος.

Οπως καταδεικνύουν τα στοιχεία, η υπερφορολόγηση έχει συρρικνώσει αφενός τα εισοδήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφετέρου τη φοροδοτική τους ικανότητα, με αποτέλεσμα να μεγεθύνονται χρόνο με τον χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Μάλιστα, η μη καταβολή του φόρου εισοδήματος βρίσκεται στην τρίτη θέση, στο σύνολο των φόρων, με βάση τα δεδομένα της φορολογικής διοίκησης. Επίσης, οι αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης (μπίρα, καφές κ.λπ.) περιόρισαν το διαθέσιμο εισόδημα το 2017 και κατ’ επέκταση την καταναλωτική δαπάνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος «έπεσαν έξω» κατά 686 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο καλύφθηκε όπως προαναφέρθηκε από τις αυξημένες κατασχέσεις και τις εισπράξεις από τις ρυθμίσεις (ποσό 4 δισ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι σε ρύθμιση) που έφθασαν το 1,93 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 639 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία:

1. Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος ήταν μειωμένα κατά 686 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα κατά 497,57 εκατ. ευρώ από τις επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα από τα φυσικά πρόσωπα.

2. ΕΝΦΙΑ. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3,25 δισ. ευρώ το έτος 2017 έναντι 3,6 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος (μείωση 9,71%). Αντίθετα, τα έσοδα από φόρους και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ. διαμορφώθηκαν σε 156,12 εκατ. ευρώ το έτος 2017 έναντι 118,37 ευρώ το έτος 2016, αυξημένα κατά 31,89%, καθώς πολλοί πολίτες προέβησαν σε αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις ακινήτων ενόψει των αναμενόμενων αναπροσαρμογών των αντικειμενικών αξιών κατά το έτος 2018.

3. Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) είναι αυξημένα κατά 636 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

4. Οσον αφορά την κατηγορία των αλκοολούχων προϊόντων, τα έσοδα από τον ΕΦΚ το 2017 σε σύγκριση με το 2016 παρουσίασαν αύξηση κατά 10,7%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται:

α) Στην αύξηση του συντελεστή ΕΦΚ στην μπίρα που επιβλήθηκε από 1/6/2016.

β) Στην αύξηση των ποσοτήτων των προϊόντων που αναλώθηκαν. γ) Στο κρασί, όπου τα έσοδα από ΕΦΚ αυξήθηκαν την αντίστοιχη περίοδο κατά 25,7%. Στην κατηγορία του ΕΦΚ των καπνικών προϊόντων, οι εισπράξεις κατά το 2017 παρουσίασαν μείωση κατά 17,5% σε σύγκριση με το 2016.

Αύξηση κατά 7,2% παρουσιάστηκε στον ΕΦΚ του συνόλου των ενεργειακών προϊόντων. Ειδικότερα στην κατηγορία των υγρών ενεργειακών υγρών προϊόντων σημειώθηκε αύξηση κατά 11,4% το 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία οφείλεται κυρίως στην άνοδο των συντελεστών ΕΦΚ από 1/1/2017. και συγκεκριμένα:

α) Η αύξηση των εσόδων στη βενζίνη ανήλθε σε 1,8% το 2017 σε σχέση με το 2016, ενώ οι αναλωθείσες ποσότητες την αντίστοιχη περίοδο μειώθηκαν κατά 2,5%, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του φορολογικού συντελεστή ΕΦΚ.

β) Η αύξηση των εσόδων στο ντίζελ κίνησης ανήλθε σε 25,1% το 2017 σε σχέση με το 2016, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του φορολογικού συντελεστή ΕΦΚ στο ντίζελ κίνησης.

γ) Η αύξηση των εσόδων στο υγραέριο ανήλθε σε 19,1% το 2017 σε σχέση με το 2016, γεγονός που οφείλεται στην άνοδο του φορολογικού συντελεστή.

5.Τα έσοδα από έμμεσους φόρους για το έτος 2017 είναι αυξημένα σωρευτικά κατά 1,26 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2016 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 26,94 δισ. ευρώ έναντι 25,68 δισ. ευρώ το έτος 2016.

Από τον ΦΠΑ εισπράχθηκαν επιπλέον έσοδα σε σχέση με το 2016 ύψους 780,65 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην κατάργηση του ειδικού καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου από 01.06.2016. Επίσης, η φορολογική διοίκηση υποστηρίζει ότι η αύξηση αυτή οφείλεται και στους στοχευμένους ελέγχους που διενεργήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner