Οι 5 στρεβλώσεις που προκαλούν τα τεκμήρια διαβίωσης της εφορίας

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στερούνται κοινωνικές παροχές, επιδόματα, φορολογικές απαλλαγές και καταβάλλουν υπέρογκους φόρους εισοδήματος

Σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα προκαλεί το ισχύον αναχρονιστικό σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης που χρησιμοποιεί η Φορολογική Διοίκηση για να προσδιορίσει το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στερούνται κάθε χρόνο κοινωνικές παροχές, κοινωνικά επιδόματα και φορολογικές απαλλαγές, ενώ ταυτόχρονα υποχρεώνονται να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά φόρων εισοδήματος μόνο και μόνο επειδή, με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης -κυρίως για τα σπίτια στα οποία διαμένουν και τα ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία κατέχουν-, εμφανίζονται με τεκμαρτά ετήσια εισοδήματα υψηλότερα αυτών που έχουν αποκτήσει στην πραγματικότητα. Επιπλέον, εξαιτίας των διατάξεων για τα τεκμήρια διαβίωσης, ακόμη και εξαρτώμενα από τους γονείς τους ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια των οικογενειών τους παύουν να θεωρούνται «εξαρτώμενα» από τη στιγμή που έχουν αποκτήσει έστω και μερικά λεπτά του ευρώ εισόδημα από τόκους καταθέσεων ή μερικές… εκατοντάδες ευρώ εισόδημα από μία περιστασιακή απασχόληση ενός ή δύο μηνών, καθώς τα τεκμήρια για τις ενοικιαζόμενες φοιτητικές κατοικίες βαρύνουν, στις περιπτώσεις αυτές, τα τέκνα κι όχι τους γονείς. Το αποτέλεσμα είναι οι οικογένειές τους να χάνουν τα οικογενειακά επιδόματα που δικαιούνται από τον ΟΠΕΚΑ ή να εισπράττουν οικογενειακά επιδόματα σημαντικά μειωμένα σε σύγκριση με αυτά που δικαιούνται.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 34 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου μπορεί να προσδιοριστεί από τις φορολογικές αρχές εναλλακτικά, με βάση τις λεγόμενες «αντικειμενικές δαπάνες» ή τα «τεκμήρια διαβίωσης», δηλαδή τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων (κατοικιών, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και δεξαμενών κολύμβησης), καθώς και ορισμένα άλλα ποσά που, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, αντιπροσωπεύουν τα ελάχιστα ετήσια έξοδα του φορολογούμενου για την ατομική του διαβίωση. Στα «τεκμήρια διαβίωσης» υπάγονται και οι πραγματικά καταβληθείσες δαπάνες του φορολογούμενου για την πληρωμή διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τα έξοδα για την καταβολή αποδοχών σε υπηρετικό προσωπικό.
Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που διενεργείται κάθε χρόνο, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αθροίζουν όλα τα ποσά «τεκμηρίων» των παραπάνω περιπτώσεων και προσδιορίζουν με τεκμαρτό τρόπο το συνολικό ετήσιο εισόδημα κάθε φορολογούμενου. Στη συνέχεια συγκρίνουν το συνολικό τεκμαρτώς προσδιορισθέν εισόδημα με το συνολικό δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου και αν το πρώτο από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο, η επιπλέον διαφορά που προκύπτει προστίθεται στο δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα και το προσαυξάνει. Στην ουσία, σε κάθε τέτοια περίπτωση, ως φορολογητέο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτώς προσδιορισθέν.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner