Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου η διαδικασία της μεταβίβασης των μετοχών του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας στο Ε.Τ.Ε.ΑΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Ολοκληρώθηκε και τυπικά το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016 η διαδικασία της μεταβίβασης των μετοχών του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ Α.Ε.), στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), με την καταχώρηση της πράξης μεταβίβασης, στο βιβλίο μετόχων της ΤΑΝΕΟ ΑΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3953/09.12.2016), η οποία υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, μεταβιβάζεται στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ένας (1) τίτλος είκοσι χιλιάδων (20.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ εκάστη, έκδοσης ΤΑΝΕΟ Α.Ε. κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, ενώ παράλληλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και ορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τα τρία από τα πέντε μέλη προέρχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Κατά συνέπεια, η ΤΑΝΕΟ ΑΕ καθίσταται θυγατρική της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, αφού με την εγγραφή της πράξης μεταβίβασης στο βιβλίο μετόχων της πρώτης, η τελευταία καθίσταται μέτοχος της με πλήρη μετοχικά δικαιώματα.
Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, κ. Κώστας Γαλιάτσος υπογράμμισε τη στρατηγική σπουδαιότητα της, τονίζοντας ότι «γεννά στην πραγματικότητα έναν νέο όμιλο.

Πρόκειται για πράξη μεγάλης εθνικής σημασίας, η οποία όχι μόνο δίνει προοπτική νέας πορείας στην ΤΑΝΕΟ ΑΕ, ούτε και απλά ενώνει δύο φορείς, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργεί ένα μεγάλο αναπτυξιακό όμιλο, ο οποίος θα καλύπτει πια όλα τα γνωστά εργαλεία χρηματοδότησης και στήριξης των επιχειρήσεων στη χώρα μας».

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner