Παροχή διευκρινίσεων στην ΠΟΛ.1043/2016 σχετικά με την παρακολούθηση των μεταβιβαζόμενων εντός της Ελεύθερης Ζώνης εμπορευμάτων μέσω της τηρούμενης λογιστικής αποθήκης

Με την απόφαση ΔΔΘΤΟΚ 1122236 ΕΞ 2016/19.8.2016 παρέχονται διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1043/7.4.2016 σχετικά με την παρακολούθηση των μεταβιβαζόμενων εντός της Ελεύθερης Ζώνης εμπορευμάτων μέσω της τηρούμενης λογιστικής αποθήκης.

Ειδικότερα στην απόφαση αναφέρεται ότι:

«για την παρακολούθηση των μεταβιβαζόμενων εντός της Ελεύθερης Ζώνης εμπορευμάτων μέσω της τηρούμενης λογιστικής αποθήκης μπορεί, εναλλακτικά, αντί της τήρησης ιστορικού αποθετών υπό τον ίδιο Α.Κ.Λ.Α. να πραγματοποιείται νέα λογιστική καταχώριση (δηλαδή νέος Α.Κ.Λ.Α.), στην οποία θα περιλαμβάνονται οι πληροφορίες του νέου αποθέτη, με ταυτόχρονη πίστωση της αρχικής καταχώρισης και καταγραφή σχετικής παρατήρησης.

Σε αυτή την περίπτωση, στο πεδίο «ΑΚΛΑ» του Δελτίου Μεταβίβασης Εμπορευμάτων συμπληρώνεται:

– εάν δεν έχει προηγηθεί άλλη μεταβίβαση των εμπορευμάτων εντός της Ελεύθερης Ζώνης, ο Α.Κ.Λ.Α. που αποδόθηκε στα εμπορεύματα κατά την είσοδό τους στην Ελεύθερη Ζώνη,

– εάν έχει προηγηθεί μία ή περισσότερες μεταβιβάσεις των εμπορευμάτων εντός της Ελεύθερης Ζώνης, ο Α.Κ.Λ.Α. που αποδόθηκε στα εμπορεύματα κατά την αμέσως προηγούμενη μεταβίβαση.

Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης ή η εγκατεστημένη εντός της Ελεύθερης Ζώνης επιχείρηση επισυνάπτει στο Δελτίο Μεταβίβασης εκτυπωμένη κατάσταση της νέας λογιστικής καταχώρισης που πραγματοποιεί λόγω της τελευταίας μεταβίβασης των εμπορευμάτων.»

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner