Πρεμιέρα νέων εισφορών για διαχειριστές εταιρειών

ΕΦΚΑ: Ποιες αλλαγές τίθενται από σήμερα σε ισχύ για εταίρους ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ και ΙΚΕ

Αλλάζει από σήμερα ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους εταίρους σε ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Έτσι, από σήμερα 1 Ιουνίου 2018 εισφορές θα πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ οι διαχειριστές Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), καθώς και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), για τις αμοιβές που λαμβάνουν, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που εκδόθηκε πριν από περίπου δύο μήνες.

Οι αλλαγές αφορούν την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από μέλη εταιρειών ή/και διαχειριστές, καθώς και θέματα που αφορούν την ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων και προσώπων που έχουν αγροτικό εισόδημα, ενώ παράλληλα ασκούν και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι από τις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4072/2012 στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά οι διαχειριστές των ΙΚΕ που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, καθώς και ο εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ.

Τι ισχύει από σήμερα

  1. Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016. Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, εφαρμοζόμενων των προβλέψεων περί παράλληλης ασφάλισης.
  2. Σε περίπτωση που διαχειριστής σε εταιρείες της ανωτέρω μορφής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή, προκύπτει -σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 1759/1988- υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
  3. Σημειώνουμε ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, για το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών (586,08 ευρώ για τους απασχολούμενους άνω των 25 ετών και 510,95 ευρώ για τους απασχολούμενους κάτω των 25 ετών) έχουν εφαρμογή και στις αμοιβές διαχείρισης, δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του μήνα.

Τι προβλέπεται για τις ΙΚΕ

  1. Όσον αφορά τις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, οι εταίροι, σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
  2. Σε περίπτωση όμως που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016, δηλαδή, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ήτοι 26,95% επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από τη σχέση του εταίρου.
  3. Όσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, επί του αθροίσματος του εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner