Προωθείται ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις

Σε επίκαιρη ερώτηση προς τον βουλευτή Β.Κεγκέρογλου απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών Π.Σκουρλέτης σχετικά μια βιώσιμη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και Δήμους ανάλογα με τις δυνατότητες του οφειλέτη.

Στην απάντησή του ο Υπουργός επισήμανε ότι :

Επί του συγκεκριμένου θέματος, σας ενημερώνουμε ότι στους οφειλέτες των Δήμων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, παρέχονται οι πάγιες διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 187/τ. Α709-05-2013), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178/τ. Α726-7-2013).

Επιπρόσθετα, έχουν ψηφισθεί και έχουν ανακουφίσει τους οφειλέτες οι διατάξεις του Ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» (ΦΕΚ 32/τ. Α721-03-2015) και του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ. Α714-04-2014), ενώ το Υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο και εκ νέου αναζήτησης νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καθιέρωση πάγιου μηχανισμού διευκόλυνσης των οφειλετών των Ο.Τ.Α.

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθήσει νέο βιώσιμο και βελτιωμένο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εντός του άμεσου προσεχούς διαστήματος. Διευκρινίζεται δε ότι το σχέδιο νόμου θα λαμβάνει μέριμνα αφενός για την αποπληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών προς δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις σε περισσότερες δόσεις αφετέρου για το ζήτημα των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί στις οφειλές αυτές (ιδίως τα επιτόκια).

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner