Πρόγραμμα Προεργασίας 3000 ανέργων ΟΑΕΔ

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας καταγράψαμε για εσάς τα σημαντικότερα σημεία του νέου Προγράμματος Προεργασίας του ΟΑΕΔ, για 3000 άνεργους νέους.

Διαβάστε εδώ το σχετικό ενημερωτικό μας σημείωμα.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου και σε επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού.


Σκοπός προγράμματος:

Η προετοιμασία σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα τριών χιλιάδων (3.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Διάρκεια προγράμματος:

Εφτά (7) μήνες
O ΟΑΕΔ θα καταβάλει σε 3.000 ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Ωφελούμενοι προγράμματος:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Κατανομή θέσεων ανά περιφέρεια:

Στερεά Ελλάδα 500 θέσεις, Βορείου Αιγαίου 500 θέσεις, Θεσσαλίας 1000 θέσεις, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1.000 θέσεις .

Προϋποθέσεις ένταξης:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια του τριμήνου (ημερολογιακά) πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.Οι  εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:


Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.

Η επιστημονική ομάδα της N/E/P/A Economic Consulting.

[email protected]
210-2585584

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner