Πως αμείβεται η αργία της 25ης Μαρτίου

 

Η 25η Μαρτίου είναι υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Η 25η Μαρτίου καθιερώθηκε ως υποχρεωτική αργία με το ΒΔ 748/1966-άρθρο 4.

H υποχρεωτική αργία εξομοιώνεται προς την Κυριακή. Απαγορεύεται δηλαδή η απασχόληση εργαζομένων σε κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική επιχείρηση, με εξαίρεση όσες επιχειρήσεις λειτουργούν νόμιμα την Κυριακή.
Όσον αφορά την αμοιβή ο εργοδότης έχει τις εξής υποχρεώσεις:
Α) Εφόσον η επιχείρηση δεν λειτουργεί τη ημέρα αυτή, οφείλεται μόνο στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο μισθωτούς το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.
Β) Σε όσους απασχοληθούν κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας οφείλεται:
α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα: Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο 75%. Η προσαύξηση, όμως, υπολογίζεται επί του νομίμου (ό,τι προβλέπει η κλαδική σύμβαση εργασίας, αν ακολουθείται από τον εργοδότη) και όχι επί του καταβαλλόμενου. Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν μόνο την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του μισθού. Δεν τίθεται θέμα χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης.
β) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες και απασχοληθούν οι εργαζόμενοι, τότε οφείλεται το 1/25 καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιο και για όσες ώρες απασχοληθούν.
Επισημαίνουμε ότι η ημέρα ανάπαυσης δεν μεταφέρεται. Εφόσον, δηλαδή, η επιχείρηση ακολουθεί πρόγραμμα (βάρδιες) και δίδεται ρεπό σε εργαζόμενους αυτό δεν μεταφέρεται εφόσον συμπέσει με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner