Πώς θα γίνονται οι κατασχέσεις και η αναγκαστική εκτέλεση

H εγκύκλιος για τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κωδικοποιεί τις σημαντικότερες μεταβολές που επήλθαν με το νόμο 4335/2015 και δίνει οδηγίες εφαρμογής, προκειμένου οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ενεργούν ενιαία. Αυτό διευκρινίζουν πηγές της ΑΑΔΕ οι οποίες επισημαίνουν σχετικά με την εγκύκλιο ( ΠΟΛ 1041/2017) ότι δεν κοινοποιείται τίποτε νέο. Οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται από το καλοκαίρι του 2016, οπότε και εφαρμόστηκε ο 4335/2015, μετά την υπογραφή του σχετικού προεδρικού διατάγματος.

Όπως σημειώνουν για την προετοιμασία και την έκδοσή της χρειάστηκε χρόνος, λόγω πολύπλοκων νομικών ζητημάτων. Οι διατάξεις αφορούν στο δίκαιο της (κοινής) αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή στις διαφορές, που αναφύονται κατά κύριο λόγο μεταξύ ιδιωτών.

Δεν αφορούν στους πλειστηριασμούς από πλευράς Δημοσίου, αλλά σε πλειστηριασμούς τρίτων, στους οποίους, ως γνωστόν, αναγγέλλεται η ΑΑΔΕ. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται συμπληρωματικά και για το Δημόσιο, κατά το δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού.

Στο μέρος, που αφορά στην αναγκαστική είσπραξη οφειλών από το Δημόσιο, δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, που θεσπίζουν κατηγορίες ακατασχέτων: Εξακολουθούν να ισχύουν και επιπλέον συμπληρώνονται με τη γενικότερη διάταξη περί ακατασχέτων, που θεσπίστηκε με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Τι είναι η αναγκαστική εκτέλεση
Αναγκαστική εκτέλεση είναι η με τη συνδρομή των αρμοδίων κρατικών οργάνων αναγκαστική πραγμάτωση της ουσιαστικής αξίωσης, που είναι ενσωματωμένη σε εκτελεστό τίτλο. Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι:

η αφαίρεση κινητού πράγματος με τη χρήση βίας
η αποβολή από το ακίνητο με χρήση βίας
η κατάσχεση
η προσωπική κράτηση
η χρηματική ποινή
η αναγκαστική διαχείριση
ο βεβαιωτικός όρκος.
Πηγή: www.news.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner