Στην τελική ευθεία η κατάθεση του εξωδικαστικού συμβιβασμού στη Βουλή

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του πλαισίου αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών. Στόχος το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό να έχει ψηφιστεί λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα.

Το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα κατατεθεί εντός της εβδομάδος στη Βουλή με στόχο να έχει ψηφιστεί λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα. Αμέσως μετά, με ξεχωριστό νόμο, πρόκειται να ψηφιστεί η παροχή νομικής κάλυψης στα στελέχη των τραπεζών και τους λειτουργούς του Δημοσίου που θα χειριστούν τις αναδιαρθρώσεις δανείων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα, οι τράπεζες επέλεξαν την PwC ως σύμβουλο για την πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η οποία θα στηθεί κατόπιν επιλογής μεταξύ εταιριών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά.

Την πλατφόρμα θα χρηματοδοτήσουν οι ίδιες οι τράπεζες προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατόν. Όπως εκτιμάται, αυτό θα είναι εφικτό τον Ιούλιο και από Σεπτέμβριο αναμένεται η επίλυση υποθέσεων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων να γίνεται σε μαζικότερη έκταση.

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Οικονομίας Δημ. Παπαδημητρίου, στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα μπορούν να υπαχθούν υπερχρεωμένες κατά τη δημοσίευση του νόμου επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείονται οι ατομικές και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αρκεί να είναι βιώσιμες. Ο κ. Παπαδημητρίου έχει εκτιμήσει ότι στο μηχανισμό του εξωδικαστικού θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις 403.000 επιχειρήσεις, ενώ έχει τονίσει ότι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο “δεν θα μετατραπεί σε συγχωροχάρτι από επιχειρήσεις – μνημεία κακοδιαχείρισης”.

Η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα ζητά πλήρες “πόθεν έσχες” τόσο του επιχειρηματία, όσο και της επιχείρησης, κάτι που απαιτεί χρόνο προετοιμασίας ήδη από σήμερα αν η επιχείρηση ενδιαφέρεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες με την έναρξη εφαρμογής της πλατφόρμας.

Η αίτηση ένταξης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα είναι προ – τυποποιημένη και θα συμπληρώνονται στοιχεία της επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία καθώς και τα χρέη ανά πιστωτή (τράπεζα, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζομένους). Με το που θα εισάγεται η αίτηση στο σύστημα, θα ειδοποιούνται αμέσως οι τράπεζες και το Δημόσιο. Με κριτήρια που θα καθορίζει ο νόμος, οι διαδικασίες εξωδικαστικού συμβιβασμού θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένες για τις μικρές επιχειρήσεις – οφειλέτες, οι διαδικασίες για τις μεσαίες θα ακολουθούν ένα μεικτό σύστημα, ενώ για τους μεγάλους οφειλέτες θα προβλέπονται διαπραγματεύσεις με φυσική παρουσία.

Οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όταν υποβάλλουν αίτηση, θα αναμένουν την ανταπόκριση των πιστωτών τους. Αν δεν υπάρχει καμία, τότε θα θεωρείται ότι ο οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος. Ωστόσο, αν εκπρόσωπος του Δημοσίου (π.χ. εφορία, ασφαλιστικό ταμείο) υποβάλει μέσα στην πλατφόρμα πρόταση διευθέτησης οφειλών, υποχρεωτικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται και οι υπόλοιποι πιστωτές. Δηλαδή να γνωστοποιούν και το δικό τους σχέδιο εξυγίανσης.

Αφού υποβληθούν οι προτάσεις από τους πιστωτές, τότε θα αναζητείται πάλι μέσα από την πλατφόρμα η επίτευξη συμφωνίας. Εφόσον το 60% των πιστωτών -ως προς το ύψος του χρέους- συμφωνήσουν σε συγκεκριμένη λύση, τότε θα πραγματοποιείται συνάντηση με διαμεσολαβητή, όπου και θα επικυρώνεται το σχέδιο εξυγίανσης. Η διαδικασία αυτή προβλέπει μία συνάντηση και αφορά κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις.

Η διαδικασία της εξεύρεσης λύσης θα κρατά μέχρι δύο μήνες. Για το διάστημα αυτό θα παύουν προσωρινά τα όποια καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών προς τον οφειλέτη επιχειρηματία. Αν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία και απαιτείται κι άλλο χρονικό διάστημα, τότε εφόσον συμφωνεί το 60% των πιστωτών θα δίνεται κι άλλη παράταση, με το ανώτατο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα να φτάνει μέχρι τους έξι μήνες. Η τελευταία πρόβλεψη γίνεται κυρίως για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για εκείνες με υψηλά ληξιπρόθεσμα χρέη σε περισσότερους από έναν πιστωτή.

Στη διορία της δίμηνης διαπραγμάτευσης θα υπάρχει η δυνατότητα της πραγματοποίησης μέχρι τριών συναντήσεων οφειλέτη – πιστωτών υπό τον διαμεσολαβητή. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις π.χ. στην πρώτη συνάντηση θα συμφωνείται η εταιρεία που θα επιλέγεται για να κάνει τη μελέτη βιωσιμότητας. Στη δεύτερη θα προτείνονται οι λύσεις και στην τρίτη θα επιδιώκεται η συμφωνία για το τελικό σχέδιο εξυγίανσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ενόψει της τελικής διαμόρφωσης του σχεδίου νόμου, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των οφειλών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων θα μπορούν να “κουρεύονται” και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), αλλά εκτός “κουρέματος” θα μένουν οι μη αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Η διαγραφή των παρακρατούμενων φόρων, θα είναι η έσχατη λύση, καθώς αυτοί θα “κουρεύονται” μόνο αν δεν καταστεί εφικτό να αποπληρωθούν στο χρονικό διάστημα αποπληρωμής που θα ορίζει η συμφωνία αναδιάρθρωσης.

Ειδικότερα, κατόπιν συμφωνίας των πιστωτών, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης μιας επιχείρησης θα ορίζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός και ύψος δόσεων για την αποπληρωμή των οφειλών, τόσο προς το δημόσιο, όσο και προς τις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων, για το Δημόσιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120, ενώ για τους λοιπούς πιστωτές θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Από το ποσό της δόσης που θα καταβάλλεται για λογαριασμό του Δημοσίου, θα αποπληρώνονται κατά προτεραιότητα ο ΦΠΑ και ο ΦΜΥ. Αν οι παρακρατούμενοι φόροι δεν εξοφληθούν από το μηνιαίο ποσό της δόσης μέσα στο διάστημα του μέγιστου αριθμού των δόσεων (π.χ. 120) που θα ορίζει το σχέδιο αναδιάρθρωσης, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής τους, όπως και για την κύρια οφειλή.

Στο τελικό νομοσχέδιο για την υπαγωγή επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχει αρθεί ο περιορισμός του 85% για χρέη προς έναν πιστωτή. Ως προς το “κατώφλι” των χρεών για την υπαγωγή στο μηχανισμό, παραμένει στα 20.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία για επιχειρήσεις με οφειλές από 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ θα γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά, χωρίς παρουσία διαμεσολαβητή.

Πηγή : capital.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner