Τι θα συμπεριληφθεί φέτος στις βεβαιώσεις μερισμάτων 2016

Σχετικά με την υποβολή των βεβαιώσεων μερισμάτων που πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31.3.2017 (σ.σ. υπενθυμίζεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βεβαιώσεων είναι 31η Μαρτίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30η Ιουνίου 2017).
Για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία θα αναγραφούν τα μερίσματα που εγκρίθηκαν μέσα στο 2016 και κατά συνέπεια ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος ήταν το φορολογικό έτος 2016.
Αναλυτικά έχουμε τα εξής:

Για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Νομική μορφή  Είδος Περίοδος  Στις βεβαιώσεις φορολογικού έτους 2016
Α.Ε. Μερίσματα  χρήσης 2015 Που εγκρίθηκαν από 1.1.2016 έως 31.12.2016 Θα συμπεριληφθούν
Α.Ε. Μερίσματα προηγούμενων του 2015 χρήσεων Που εγκρίθηκαν  από 1.1.2016 έως 31.12.2016 Θα συμπεριληφθούν
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Μερίσματα εταίρων χρήσης 2015 Που εγκρίθηκαν μέσα στο 2016 Θα συμπεριληφθούν
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Μερίσματα προηγούμενων του 2015 χρήσεων Που εγκρίθηκαν  από 1.1.2016 έως 31.12.2016 Θα συμπεριληφθούν
Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) Προσωρινές απολήψεις κερδών Που έλαβαν χώρα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 Θα συμπεριληφθούν
Ο.Ε. -Ε.Ε.(διπλογραφικά) Μερίσματα εταίρων χρήσης 2015 Που εγκρίθηκαν μέσα στο 2016 και συγκεκριμένα ένα μήνα μετά την δήλωση (ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015) . Θυμίζουμε ότι ο χρόνος κτήσης των μερισμάτων αυτών είναι το 2016 Θα συμπεριληφθούν

Δεν θα συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις μερισμάτων 2016 :

Νομική μορφή  Είδος Περίοδος  Στις βεβαιώσεις φορολογικού έτους 2016
Α.Ε. Προμερίσματα* Που δόθηκαν από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και θα εγκριθούν από τις Γενικές Συνελεύσεις που θα λάβουν χώρα μέσα στο 2017 (οι οποίες θα εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις του 2016) Δεν θα συμπεριληφθούν
Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. Προσωρινές απολήψεις κερδών* Που δόθηκαν από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και θα εγκριθούν από τις Γενικές Συνελεύσεις που θα λάβουν χώρα μέσα στο 2017 (οι οποίες θα εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις του 2016) Δεν θα συμπεριληφθούν

* Η έγκριση της διανομής θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα το 2017, κατά συνέπεια ο χρόνος κτήσεως των εισοδημάτων αυτών θα είναι το 2017.

Για τις επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα

     
Ο.Ε. -Ε.Ε. Μερίσματα (κέρδη που αναλογούν) χρήσης 2016 Θα συμπεριληφθούν στις βεβαιώσεις μερισμάτων που θα υποβληθούν έως 30.6.2017

Σχετικές αποφάσεις:
α. ΠΟΛ.1042/26.1.2015
β. ΠΟΛ.1011/2.1.2014
γ. ΠΟΛ.1068/1.6.2016
δ. ΠΟΛ.1223/8.10.2015
ε. Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015 Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
στ. ΠΟΛ.1025/2017

Πηγή : Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner