Φορολόγηση Μερισμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4603/2019 που αλλάζει την φορολόγηση των μερισμάτων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο.

Άρθρο 65
Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ν. 4172/2013 1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, αντικαθίσταται ως εξής: « α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%)».
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner