ΦΠΑ: Νέοι απλούστεροι κανόνες από το 2019 για τις επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτύου

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή συμφωνία σχετικά με μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο ο ΦΠΑ λειτουργεί για τις εταιρείες στο διαδίκτυο στην ΕΕ.

Το νέο σύστημα θα διευκολύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα διασυνοριακά στο διαδίκτυο. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να ανακτήσουν το τρέχον εκτιμώμενο ποσό των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που χάνεται από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις κάθε χρόνο.

Η συμφωνία επετεύχθη από τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, μόλις ένα χρόνο μετά την υποβολή των φιλόδοξων προτάσεών της από την Επιτροπή.

Μετά τη συμφωνία, ο Andrus Ansip, Αντιπρόεδρος της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, δήλωσε: “Πρόκειται για ένα νέο βήμα για την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, λίγες μέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της αδικαιολόγητης γεωφυσικής φραγής για τους καταναλωτές που κάνουν ηλεκτρονικές αγορές.
Οι επιχειρήσεις που πωλούν στο εξωτερικό σε απευθείας σύνδεση θα ασχοληθούν με τον ΦΠΑ με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις πωλήσεις στις χώρες τους, γεγονός που θα καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και θα αυξήσει τη συνεργασία πέρα ​​από τα σύνορα ».

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο Pierre Moscovici, Επίτροπος αρμόδιος για οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, Φορολογία και Τελωνεία, δήλωσε τα εξής: “Κομμάτι κομμάτι, δημιουργείται ένα νέο σύστημα ΦΠΑ μέσα στο οποίο οι εταιρείες διαδικτύου που λειτουργούν διασυνοριακά δεν θα λαμβάνουν προτιμησιακή μεταχείριση όταν πωλούν στους καταναλωτές της ΕΕ. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί θεμέλιο για την επερχόμενη βασική μεταρρύθμιση του ΦΠΑ στην ΕΕ η οποία είναι παραπάνω από αναγκαία.”

Οι νέοι κανόνες που θα τεθούν προοδευτικά σε ισχύ έως το 2021 είναι:

– Απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ που πωλούν προϊόντα στους καταναλωτές σε απευθείας σύνδεση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ο ΦΠΑ για τις διασυνοριακές πωλήσεις κάτω των 10.000 € ετησίως θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας καταγωγής των μικρότερων επιχειρήσεων, δίνοντας ώθηση σε 430.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν απλούστερων διαδικασιών για διασυνοριακές πωλήσεις έως και 100.000 ευρώ ετησίως. Τα μέτρα αυτά θα τεθούν σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2019.

– Θα επιτραπεί σε όλες τις εταιρείες που πωλούν προϊόντα στους πελάτες τους στο διαδίκτυο, να ασχολούνται με τις υποχρεώσεις τους ΦΠΑ στην ΕΕ μέσω μιας εύκολης στη χρήση διαδικτυακής πύλης στη δική τους γλώσσα. Χωρίς την πύλη, θα απαιτείται καταχώριση ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο επιθυμούν να πωλούν. Αυτή η περίπτωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές.

– Για πρώτη φορά, οι μεγάλες διαδικτυακές αγορές είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση του ΦΠΑ που εισπράττεται από τις πωλήσεις στις πλατφόρμες τους, οι οποίες πραγματοποιούνται από εταιρείες τρίτων χωρών σε καταναλωτές της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει τις πωλήσεις αγαθών που ήδη αποθηκεύονται από εταιρείες εκτός ΕΕ σε αποθήκες (λεγόμενα «κέντρα εκπλήρωσης») εντός της ΕΕ, τα οποία συχνά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πώληση αγαθών ΦΠΑ δωρεάν στους καταναλωτές στην ΕΕ.

– Αντιμετώπιση του προβλήματος της απάτης που προκλήθηκε από μια απαλλαγή από τον ΦΠΑ που είχε καταστρατηγηθεί προηγουμένως για εμπορεύματα αξίας κάτω των 22 ευρώ που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ που μπορεί να νοθεύσουν την αγορά και να δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό.
Προηγουμένως, οι απατεώνες μπόρεσαν να πακετάρουν τα εμπορεύματα υψηλής αξίας σε μικρά πακέτα αξίας κάτω από το όριο των 22 ευρώ, καθιστώντας τα εμπορεύματα απαλλαγμένα από τον ΦΠΑ και δημιουργώντας ένα απαράδεκτο χάσμα ύψους 1 δισ. Ευρώ σε έσοδα τα οποία διαφορετικά θα είχαν διατεθεί στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή, οδηγώντας σε μια δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Θα συμβάλουν στην εδραίωση μιας νέας προσέγγισης για την είσπραξη του ΦΠΑ στην ΕΕ, η οποία ήδη εφαρμόζεται για τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών και θα εκπληρώσει μια βασική δέσμευση της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά (DSM) για την Ευρώπη. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί επίσης ένα ακόμη βήμα προς μια οριστική λύση για έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ της ΕΕ, όπως ορίζεται στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ της ΕΕ.

Το One Stop Shop για τις πωλήσεις ηλεκτρονικών προϊόντων πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2021 για να δοθεί στα κράτη μέλη χρόνος να ενημερώσουν τα συστήματα ΤΠ που υποστηρίζουν το σύστημα.

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner