Ψηφίστηκε και η τροπολογία για την ολοκλήρωση διαχωρισμού ΑΔΜΗΕ από ΔΕΗ

Αθήνα,  11 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψηφίσθηκαν σήμερα στη Βουλή νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες «κλειδώνει» οριστικά το 51% του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο, υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ρυθμίσεις αυτές, για την ολοκλήρωση του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, περιλαμβάνονταν σε τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο σχέδιο νόμου για τους δασικούς χάρτες από τους Υπουργούς, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη και Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη.

Ειδικότερα, με την τροπολογία ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

1. Διευρύνεται η συμμετοχή στον ΑΔΜΗΕ της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, καθώς σε αυτή μεταβιβάζεται το σύνολο των μετοχών της Ενεργειακής Συμμετοχών, που το Ελληνικό Δημόσιο (34%) και το ΤΑΙΠΕΔ (17%) έλαβαν ως μέτοχοι της ΔΕΗ. Η μεταβίβαση αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η άσκηση του ελέγχου θα διεξάγεται από  διαφορετικό φορέα του Δημοσίου, αφενός στη ΔΕΗ, όπου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων και αφετέρου στον ΑΔΜΗΕ, όπου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την άσκηση αντιστοίχως των μετοχικών του δικαιωμάτων και της εποπτείας.  Με τον τρόπο αυτό, οι διατάξεις εναρμονίζονται πλήρως με τις σχετικές επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ, που απαιτούν ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δυο φορέων να είναι πλήρης.

2. Ενισχύονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ για την εξαγορά του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Προκειμένου να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ αποκτά το δικαίωμα να ενεχυριάσει φορολογικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ μέχρι το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση προέλθει ευθέως από το Ελληνικό Δημόσιο, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ υποχρεούται να επιστρέψει τις φορολογικές απαιτήσεις. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ να εισφέρει σε είδος τις φορολογικές απαιτήσεις, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, μέχρι το ποσό της αποτίμησης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.

3. Ορίζεται ότι για το σκοπό εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της Ενεργειακής Συμμετοχών η τιμή εισαγωγής της μετοχής της θα ισούται με την τιμή που προκύπτει από το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.  Για την τιμή αυτή έχουν υπερψηφίσει ήδη οι μέτοχοί της ΔΕΗ, που αποτελούν και τους μετόχους της Ενεργειακής Συμμετοχών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των μετόχων της ΔΕΗ.

Το 51% του Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ κατοχυρώνεται με τη συμμετοχή του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ως μέτοχός του με ποσοστό 25% και ως μέτοχος στην Ενεργειακή Συμμετοχών, με ποσοστό 51%. Η Ενεργειακή Συμμετοχών συμμετέχει στον ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 51%.

Από το Γραφείο Τύπου

Πηγή: Taxheaven

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner