Κυρώσεις για μη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA

Δείτε το Newsletter

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια της ενημέρωσής σας επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις των άρθρων 173 και 174 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, ορίζουν διοικητικά και χρηματικά πρόστιμα για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στην πλατφόρμα mydata. Βάσει αυτών προβλέπονται τα ακόλουθα από την 1η.10.2022, σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, ήτοι συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ:

1. Στην υπόχρεη επιχείρηση θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στα μη διαβιβασθέντα στοιχεία, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των 250 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον η ελεγχόμενη επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία ή χαμηλότερο των 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο εάν η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
o Αν για τις δραστηριότητές της η επιχείρηση απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, τότε το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή σε 1.000 ευρώ, εάν τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
Πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου θα επιβάλλεται στην επιχείρηση σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που θα διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης προστίμου.

2. Η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης θα τίθεται άμεσα σε αναστολή:
o Για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Π.Σ. Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
o Για 96 ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Π.Σ. ΦΗΜ της ΑΑΔΕ, τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Με τιμή,

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

www.nepa.gr
[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

 

 

 

** Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Nepa Economic Consulting :
Λεωφόρος Αθηνών 142, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ 10442, τηλ: 210 2585584, [email protected]

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner