Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Nepa Commercial

Δείτε το Newsletter

Ψηφιακή κάρτα εργασίας – Nepa Commercial

Έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 τα μεσάνυχτα παρατάθηκε η προθεσμία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
Η εφαρμογή του μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, θα εφαρμοστεί μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας στο Εργάνη ΙΙ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησής του τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν στο χρόνο εργασίας, στο ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο, είτε ως μεταβαλλόμενο ανά ημέρα.

Αναλυτικά:
1. Ψηφιακό Ωράριο:
Η καταγραφή του ωραρίου των εργαζομένων θα γίνεται πλέον σε ψηφιακή μορφή, αντικαθιστώντας την, έως σήμερα, δήλωση ωραρίου εργασίας στο Εργάνη με μορφή κείμενου και επισυναπτόμενων αρχείων. Η νέα συνθήκη (Ψηφιακό Ωράριο), υποχρεώνει τα λογιστήρια (είτε αυτά είναι in house είτε εξωτερικά) σε νέα καταγραφή και διαμόρφωση των ψηφιακών ωραρίων στις επιχειρήσεις.
2. Ψηφιακή Κάρτα:
Η είσοδος και η έξοδος του εργαζομένου από τον εργασιακό χώρο καταγράφεται με ψηφιακό τρόπο. Κάθε είδους απόκλιση από το δηλωθέν ωράριο πρέπει να ελέγχεται και να τεκμηριώνεται, ενώ θα υπάρχει άμεση σύνδεση και κριτήρια διασταύρωσης δηλωθέντων / πραγματοποιθέντων ωρών εργασίας.
3. Άδειες – Απουσίες:
Ο εργοδότης υποχρεούται σε καταγραφή κάθε είδους άδειας – ασθένειας – απουσίας του εργαζομένου, η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων (είτε αυτά είναι in-house είτε εξωτερικά), εντός του 1ου 10ημερου του επόμενου μήνα.
4. Υπερεργασία – Υπερωρία:
Η υπερεργασία όπως και η υπερωρία, θα καταγράφονται βάσει ψηφιακών «δηλώσεων / χτυπημάτων» ενώ η μη ύπαρξη «χτυπήματος» σε ενδεχόμενο έλεγχο, θα επιφέρει κυρώσεις.
5. Υπολογισμός Μισθοδοσίας:
Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας των εργαζομένων απαιτείται να συμφωνεί με τα αποτελέσματα « δηλώσεων/χτυπημάτων », κάτι το οποίο πολλαπλασιάζει το χρόνο ελέγχου των δεδομένων.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting, στηρίζοντας το ελληνικό επιχειρείν και τους επιχειρηματίες κάθε κλάδου, προσφέρει τη δυνατότητα ενημερωτικών επαφών σχετικά με τη σωστή και έγκυρη εφαρμογή του μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας και οι Σύμβουλοί μας θα σας δώσουν όλες τις απαραίτητες απαντήσεις είτε σε δια ζώσης συναντήσεις είτε διαδικτυακά.

 

Δρομούσης Αναστάσιος
Commercial Manager,
Nepa Economic Consulting

[email protected]
210-2585584
Λεωφ. Αθηνών 142, Αθήνα
5ος όροφος, ΤΚ 10442

 

 

 

** Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε γενική ενημέρωση των ενδιαφερομένων και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για λήψη αποφάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Nepa Economic Consulting :
Λεωφόρος Αθηνών 142, Αθήνα, 5ος όροφος, ΤΚ 10442, τηλ: 210 2585584, [email protected]
Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner