Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6/2 έως και τη Δευτέρα, 15 /2

Δημοσιεύτηκε η Κ. Υ. ΑΠΟΦΑΣΗ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ 454/5.2.2021 τεύχος δεύτερο) και θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.». Αναλυτικά η Κ.Υ.Α. προσδιορίζει ότι προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας, ως εξής:

1. Αναστέλλονται οι Συναθροίσεις/Δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και του ν. 4703/2020 (Α’ 131) (Σε επίπεδο επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και σε επίπεδο Μητροπολιτικών Περιοχών).

2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Είναι υποχρεωτική η τηλεργασία, εφόσον συνάδει με τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου). Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. (Σε επίπεδο επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και σε επίπεδο Μητροπολιτικών Περιοχών).

3. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Εξακολουθεί η υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη/αυξημένου κινδύνου ομάδα. (Σε επίπεδο επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και σε επίπεδο Μητροπολιτικών Περιοχών).

4. Λαμβάνονται ειδικά μέτρα για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και ειδικά για τα Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά δικαστήρια Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. (Σε επίπεδο επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και σε επίπεδο Μητροπολιτικών Περιοχών).

5. Καθορίζονται οι όροι λειτουργίας για Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα, καθώς και Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας, στρατόπεδα. Επίσης για Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), ανοιχτές δομές φιλοξενίας, καθώς και κάθε είδους δομή και χώρος υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. Περιορίζονται οι προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι 80%. (Σε επίπεδο επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και σε επίπεδο Μητροπολιτικών Περιοχών).

6. Υφίσταται δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, ολοήμερων σχολείων και γυμνασίων και λυκείων γενικής εκπαίδευσης σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι λυκειακές τάξεις σε περιοχές αυξημένου και πολύ αυξημένου κινδύνου, όπου συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση.

7. Ως προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), οι ειδικές διατάξεις που θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη λειτουργία των Α.Ε.Ι. παραμένουν σε ισχύ. Συνεχίζεται η Τηλε-εκπαίδευση και αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών, με εξαίρεση τη δυνατότητα διενέργειας κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι..

8. Οι Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί, εφαρμόζουν υποχρεωτική τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του Παραρτήματος VII, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

9. Η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό και με την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων, ως εξής: Ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ. με ανώτατο όριο τα πενήντα (50) άτομα σε περιοχές επιτήρησης, ενώ τα άτομα μειώνονται σε εννέα (9), στα λοιπά επίπεδα κινδύνου.

10. Αναστέλλεται η λειτουργία ανοιχτών (υπαίθριων) και κλειστών χώρων, Αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και σπηλαίων.

11. Αναστέλλεται η προσέλευση κοινού σε ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες, καθώς και κινηματογραφικές προβολές.

12. Αναστέλλεται η λειτουργία των Κέντρων διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μπαρ και η εστίαση (π.χ. εστιατόρια [πλην φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, Catering). Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην παρούσα, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

13. Αναστέλλεται η λειτουργία παιδότοπων – παιδικών χαρών.

14. Τίθενται περιορισμοί στις μεταφορές, ως προς τα μεταφερόμενα πρόσωπα, ανάλογα με το μεταφορικό μέσο. Ειδικά στα Ε.Δ.Χ. (π.χ. ΤΑΞΙ), επιτρέπονται μέχρι δύο (2) επιβάτες πλέον του οδηγού.

15. Αναστέλλεται η λειτουργία των γυμναστηρίων. Επιτρέπεται η λειτουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή.

16. Τίθενται περιορισμοί ως προς τους πελάτες που δύνανται να εξυπηρετήσουν, καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία,), φαρμακεία, συνεργεία αυτοκινήτων, pet shops, καθώς και ως προς τη λειτουργία των Λαϊκών αγορών (υποχρεωτική επέκταση του χώρου των αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών) και των πλανοδίων πωλητών (επιτρέπεται μόνο εντός της περιφέρειας της φορολογικής έδρας του πωλητή). Υφίσταται ο περιορισμός του ενός ατόμου για κάθε 25 τ.μ. κύριο χώρο του καταστήματος.

17. Σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, επιτρέπεται το λιανεμπόριο με τον περιορισμό του ενός ατόμου για κάθε 25 τ.μ. κύριο χώρο του καταστήματος. Στις λοιπές περιοχές, οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου λειτουργούν μόνο με τη διαδικασία εξ αποστάσεων προαγοράς των αγαθών (clickaway). Εξαιρούνται τα καταστήματα επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών, οπτικών, ακουστικών βαρηκοΐας, πώλησης καπνικών και ψιλικών προϊόντων. Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

18. Η λειτουργία όσον αφορά τα Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίηση νυχιών) κ.λπ. γίνεται μόνον εφόσον οι πελάτες προσέρχονται κατόπιν ραντεβού και με συγκεκριμένο αριθμό πελατών, ανάλογα με τα τ.μ. του καταστήματος.

19. Όσον αφορά την λειτουργία των ΚΤΕΟ, οι πελάτες προσέρχονται κατόπιν ραντεβού.

20. Αναστέλλεται η λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων.

Περαιτέρω:

Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων των άρθρων 1 έως 5, επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα της Απόφασης.

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων, καθώς και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Οι προβλέψεις της παρούσας ισχύουν: α) Από τις 21.00 έως τις 5.00 για τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο επιτήρησης και από τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.

β) Από τις 18:00 έως τις 5:00 για τις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας, δηλαδή αυτές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, καθώς και – ειδικώς για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή – στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, όπως προσδιορίζεται στις περ. α) και β) ανωτέρω, επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο.Δείτε το σύνολο της Κ. Υ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 8378/5.2.2021 (ΦΕΚ 454/5.2.2021 τεύχος δεύτερο), εδώ.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner