ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο ερωτήσεων και απαντήσεων για το κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων και τη μετάφραση αυτών

Η Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ.ΟΡΓ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκδίδει το Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα Συνηθέστερα Ερωτήματα των Πολιτών για το Κύρος των Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων και τη Μετάφραση αυτών.

Η ύλη του Εγχειριδίου είναι δομημένη με τρόπο απλό και κατανοητό, σε έξι Κεφάλαια, υπό μορφή ερώτησης και απάντησης, καθώς και με ενδεικτικά πρακτικά παραδείγματα και βασίζεται στα έγγραφα, που μνημονεύονται στο τέλος κάθε Κεφαλαίου ή των επιμέρους ενοτήτων τους. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τα θέματα που αφορούν τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα (ΕΚ 2016/1191, Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο, Σύμβαση της Χάγης, Προξενική Θεώρηση, διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα), τον τρόπο προσκόμισης και μετάφρασης αυτών, ύστερα από ερωτήματα, που τους υπέβαλε η Διεύθυνση Οργάνωσης, είναι πολύ σημαντική.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διευκόλυνση του έργου των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών έχουν καταχωρηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής όλα τα έγγραφα για το κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων και τη μετάφραση αυτών, καθώς και για την αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη χορήγηση της σφραγίδας Apostille, στις ομότιτλες συλλογές, στις διαδρομές: http://elib.aade.gr/elib/public/link/id/8149, http://elib.aade.gr/elib/public/link/id/7145καιhttp://elib.aade.gr/elib/public/link/id/7146, αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών, καθώς και για τα θέματα που αφορούν τις Αιτήσεις για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) ή για περιπτώσεις υποθέσεων, που ρυθμίζονται από ειδικότερες διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

Δείτε το εγχειρίδιο εδώ.

Πηγή: e-forologia

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner