Αιτήσεις εξωδικαστικής επίλυσης έως 31/3

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2021, με απόφαση του υφ. Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, η οποία εξέπνεε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η λειτουργία της Επιτροπής αυτής νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση με σκοπό την ταχύτατη εξωδικαστική επίλυση χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων οι οποίες λιμνάζουν στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εδώ και πολλά χρόνια ή εκκρεμούν κατόπιν πολυετών δικαστικών διαδικασιών ενώπιον του ΣτΕ.

Οι υποθέσεις αυτές μπορούν πλέον να επιλυθούν με διαδικασίες-εξπρές και με άκρως ευνοϊκό τρόπο για τους προσφυγόντες φορολογούμενους.

«Κουρέματα»

Η εν λόγω Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα ακόμη και να διαγράφει πλήρως ποσά φόρων, προστίμων, προσαυξήσεων και τόκων που επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες, εφόσον κρίνει ότι, με βάση την ήδη υφιστάμενη νομολογία, η οποία έχει διαμορφωθεί από προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις επί παρόμοιων υποθέσεων, το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις, κατόπιν φορολογικού ελέγχου, έχει υποπέσει σε παραγραφή ή εφόσον διαπιστώσει ότι οι καταλογισμοί έγιναν εσφαλμένα λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή αυτή έχει το δικαίωμα να μειώνει τα ποσά των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε φορολογούμενους, εφόσον κρίνει ότι τα ποσά αυτά καταλογίστηκαν εσφαλμένα, λόγω αριθμητικού λάθους ή εφόσον διαπιστώνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά ευμενέστερη φορολογική κύρωση. Προσφυγές φορολογουμένων στην Επιτροπή, οι οποίες συνοδεύονται από αιτήματα μόνο για μειώσεις των καταλογισθέντων ποσών πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων γίνονται επίσης δεκτές. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν διαγράφει ολοσχερώς αλλά απλώς μειώνει τα καταλογισθέντα ποσά απαιτεί από τους προσφυγόντες φορολογουμένους να εξοφλήσουν τα «κουρεμένα» ποσά, πληρώνοντας άμεσα το 30% ως προκαταβολή και εξοφλώντας το υπόλοιπο 70% είτε εφάπαξ με έκπτωση 75% είτε σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις από 35% έως 65%.

Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με φορολογικές υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή στο ΣτΕ έχουν τη δυνατότητα πλέον να προσφύγουν στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2021. Επιπλέον, όσοι φορολογούμενοι είχαν στις 30 Οκτωβρίου 2020 φορολογικές υποθέσεις εκκρεμείς στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, εφόσον οι υποθέσεις αυτές καταστούν εκκρεμείς ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020 μπορούν να προσφύγουν στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner