Ανοίγει τις «πύλες» της η πλατφόρμα επιδότησης δόσης δανείων

Διευκρινίσεις των τραπεζών για το πρόγραμμα «Γέφυρα» λόγω της πανδημίας, με υποθήκη της α’ κατοικίας – Ποιοι δανειολήπτες θα θεωρηθούν προτιμητέοι δικαιούχοι

«Αυλαία» σηκώνει σήμερα το πρόγραμμα «Γέφυρα», που δίνει τη δυνατότητα επιδότησης δόσης δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία, καθώς, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους δικαιούχους.
Βασικός στόχος είναι οι δανειολήπτες που πλήττονται από τον κορονοϊό να εισέρχονται στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τους κωδικούς του Taxisnet και να δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία, καθώς και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών που κατοικούν σε αυτήν. Τα υπόλοιπα στοιχεία το σύστημα θα μπορεί να τα αντλεί από την ΑΑΔΕ και σε συνεργασία με τις τράπεζες θα πραγματοποιείται έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων, προκειμένου να καθοριστεί αν ο αιτών είναι επιλέξιμος ή όχι.
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Σεπτεμβρίου, προκειμένου εντός του Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των δανειοληπτών και οι σχετικές πληρωμές να ξεκινήσουν τον ίδιο μήνα. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Γέφυρα» έχει διάρκεια 9 μηνών και η επιδότηση κυμαίνεται από 300 ευρώ έως και 600 ευρώ, ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν είναι «κόκκινο» ή αν έχει καταγγελθεί. Ανάλογα με το τι είναι το δάνειο, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το οικογενειακό εισόδημα, το ύψος των καταθέσεων, η αξία της α’ κατοικίας, η αξία της ακίνητης περιουσίας.
Οι δανειολήπτες οι οποίοι εξυπηρετούν κανονικά το δάνειό τους θα μπορέσουν να «κερδίσουν» επιδότηση της δόσης που ξεκινά από το 90% της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 80% το δεύτερο τρίμηνο και στο 70% το τρίτο τρίμηνο. Για όσους δανειολήπτες
έχουν κόκκινα δάνεια, η επιδότηση αρχίζει από το 80% το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 70% το δεύτερο τρίμηνο και στο 60% το τρίτο τρίμηνο. Για τη
συγκεκριμένη κατηγορία, πρώτα θα πρέπει ο δανειολήπτης να κάνει κάποια μορφή ρύθμισης με την τράπεζα προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, η επιδότηση της δόσης ξεκινά από το 60% το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 50% το δεύτερο και στο 30% το τρίτο τρίμηνο.

Σε ποιους απευθύνεται
Στο πρόγραμμα εντάσσονται:
 Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες
κλάδους.
 Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους.
 Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους.
 Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣυνΕργασία.
Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κριτήρια
επιλεξιμότητας είναι:
 Η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (όπως ήταν και στο πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης).
 Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (έναντι 130.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης).
Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ (έναντι 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης).
 Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ (έναντι 15.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης).
 Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης).

Αντί αναστολής
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το βάρος των πιστωτικών ιδρυμάτων θα πέσει σε όσους ιδιώτες αλλά και επιχειρηματίες με ενέχυρο την πρώτη κατοικία έχουν κάνει χρήση των προγραμμάτων αναστολής δόσεων. Μολονότι οι τράπεζες για πολλά από τα προγράμματα επεκτείνουν τις αναστολές -είναι πολύ πιθανή η επέκταση και πέραν του 2020- εν τούτοις θα συμβουλεύσουν τους δικαιούχους συμμετοχής στο πρόγραμμα «Γέφυρα» μετά τη λήξη του μορατόριουμ να μπουν για 9 μήνες στη «Γέφυρα», επωφελούμενοι της μερικής αποπληρωμής του δανείου από το
πρόγραμμα αυτό.
Η επιδότηση ξεκινάει αμέσως μετά την αναστολή, για 9 μήνες, και πάντως το πρόγραμμα δεν θα ξεπεράσει τον Σεπτέμβριο του 2021. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τόσο τους ίδιους τους δανειολήπτες, αφού θα επιδοτηθούν σε σημαντικό βαθμό αποπληρώνοντας με τη βοήθεια του Δημοσίου τόκο αλλά και κεφάλαιο του δανείου τους, θα βοηθήσει όμως και τις τράπεζες, που θα μπορέσουν να επαναφέρουν τους πελάτες τους σε μια κουλτούρα πληρωμών, που είναι σημαντική για να μη δημιουργηθούν και νέα κόκκινα δάνεια.

Προκειμένου κάποιος να λάβει τους 9 μήνες επιδότησης, θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα» το αργότερο έως το τέλος του 2020. Οι τράπεζες ήδη αποστέλλουν επιστολές προς τους δικαιούχους προτρέποντάς τους να ενταχθούν στην πλατφόρμα και λύνουν απορίες στους πελάτες τους μέσα από τις ιστοσελίδες τους. Το Δημόσιο θα επιδοτεί ένα ποσοστό της δόσης του δανείου για συγκεκριμένο διάστημα. Το ποσοστό θα μεταβάλλεται κάθε 3 μήνες.

Κλιμακούμενη επιδότηση
Η κατηγορία και το ποσοστό επιδότησης θα εξαρτάται από τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του δανείου σας κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Ενήμερος ή μη δανειολήπτης Για τον ενήμερο δανειολήπτη, η εφαρμογή της επιδότησης θα ξεκινήσει από την επόμενη δόση μετά την τελική έγκριση της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα.
Εάν το δάνειο είναι σε καθυστέρηση ή σε καταγγελία, για να ξεκινήσει η επιδότηση των δόσεων πρέπει πρώτα οι οφειλές είτε να προστεθούν στο κεφάλαιο του δανείου σας (κεφαλαιοποίηση) είτε να ρυθμιστούν σε συνεργασία με την τράπεζα. Η κεφαλαιοποίηση ή η ρύθμιση πρέπει να γίνει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που θα ορίζει το πρόγραμμα.
Δικαιούχοι επιδότησης
Επιδότηση δόσεων μπορεί να ληφθεί για δάνειο στο οποίο ήδη υπάρχει εξασφάλιση η κύρια κατοικία, ακόμη κι αν είναι σε καθυστέρηση ή σε καταγγελία, και εφόσον ο δανειολήπτης έχει πληγεί λόγω Covid19.
Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας, το οικογενειακό εισόδημα, οι καταθέσεις και επενδύσεις, η ακίνητη περιουσία και το υπόλοιπο οφειλής
δεν μπορούν να ξεπερνούν τα ανώτατα όρια που ορίζει το πρόγραμμα ανά κατηγορία επιδότησης.

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
Υποβολή online αίτησης στην πλατφόρμα του προγράμματος. Εάν το δάνειο είναι σε μικρή καθυστέρηση, οι απλήρωτες δόσεις θα προστεθούν στο κεφάλαιο του δανείου. Εάν είναι σε μεγάλη καθυστέρηση ή σε καταγγελία, πρέπει να ρυθμιστούν οι οφειλές στο χρονικό περιθώριο που ορίζει το πρόγραμμα.

Διακοπή προγράμματος
Οι δόσεις πρέπει να πληρώνονται με συνέπεια στη διάρκεια της επιδότησης και για ένα διάστημα μετά. Διαφορετικά, η επιδότηση διακόπτεται και πρέπει να επιστραφεί το επιδοτούμενο ποσό.
Την πρώτη κατοικία ή την κύρια κατοικία αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα;
Την κύρια κατοικία, δηλαδή την κατοικία που χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση.
Για το ίδιο ακίνητο στο δάνειο συμβάλλονται 2 συγκύριοι. Μπορεί οποιοσδήποτε από αυτούς να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα;
Ναι, οποιοσδήποτε από τους συγκυρίους του ακινήτου μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα, αρκεί να συμβάλλεται στο δάνειο ως οφειλέτης,
συνοφειλέτης ή εγγυητής.

Πάνω από μία αίτηση μπορεί να υποβληθεί για ένταξη στο πρόγραμμα;
Όχι. Δεν προβλέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ούτε αίτηση για το ίδιο δάνειο από διαφορετικό συνοφειλέτη σε αυτό.
Από πλειστηριασμό προστατεύεται η κύρια κατοικία κατά την ένταξη στο πρόγραμμα;
Όχι. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου είναι πιθανό έσχατη λύση για την τράπεζα να είναι η εκποίηση του κινήτου.
Η ένταξη στο πρόγραμμα δεν αποτρέπει αυτό το ενδεχόμενο.
Στην τράπεζα υποβάλλεται η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα;
Όχι. H αίτηση υποβάλλεται online στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για το πρόγραμμα με κωδικούς TAXISnet.

Πηγή Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner