Δημοσιεύθηκε ο Ν.4872/2021 με τις διατάξεις για τη διάρκεια των ΕΠΕ και ΙΚΕ και το επίδομα ανεργίας εποχικών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με αριθμό Ν.4872/2021 ο νόμος με τίτλο “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις” που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για τη διάρκεια και τους λόγους λύσεις των ΕΠΕ και των ΙΚΕ, τη μείωση των ελάχιστων ημερών ασφάλισης σε 50 από 100 για τη χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους σε τουρισμό-επισιτισμό και στις υπόλοιπες κατηγορίες εποχικά απασχολούμενων και την αλλαγή της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του Ν.4872/2021 εδώ.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner