Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ για την καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019

Με το με Αριθμ. Πρωτ. 97788/Σ.31528 γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019, επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

Αναλυτικά αναφέρεται:

Με το με αρ. πρωτ. 51994/Σ. 16503/11.2.2021 Γενικό Έγγραφο e-ΕΦΚΑ, δόθηκαν διευκρινίσεις για την παράταση καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2019 και των δόσεων από τροποποίηση εκκαθαρίσεων ετών 2017 και 2018, με ληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής της πρώτης δόσης την 30.11.2020.

Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι, οι ως άνω δόσεις εκκαθάρισης εξοφλούνται χωρίς τόκους και νόμιμες προσαυξήσεις, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως την 31.03.2021. Με την αρ. Δ.15/Δ΄8759/343 (ΦΕΚ Β΄ 986/12.3.2021) Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταβολής των ανωτέρω δόσεων, ως εξής:

– Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 30.06.2021.

– Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

– Οι ανωτέρω δόσεις, έως την νέα προθεσμία καταβολής τους, εξοφλούνται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Επισημαίνεται ότι:

Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

Πηγή: e-forologia.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner