Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για διάφορα παρασκευάσματα – Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση στο TARIC

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν. 4758/2020 (ΦΕΚ Α’/242/04.12.2020) με τίτλο «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για ορισμένα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 64, η ΑΑΔΕ ενημερώνει με την εγκύκλιο ΔΔΘΕΚΑ Α 1144152 ΕΞ 2020 ότι πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα των ΔΚ 2103 και 2106 στο σύστημα Διαχείριση Δασμολογίου-Υποσύστημα TARIC.

Η αρχική ενσωμάτωση στο Taric του μειωμένου ΦΠΑ σε προϊόντα της ΔΚ 2103 και 2106 που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των πρόσθετων 1301, 1311, 1300 και 1312, η οποία ίσχυσε από τις 4/12/2020 έως και τις 18/12/2020, διαπιστώθηκε ότι ήταν δυσλειτουργική τόσο για τους συναλλασσομένους όσο και τους συναδέλφους στα Τελωνεία. Και αυτό διότι οι περιγραφές των ανωτέρω πρόσθετων είναι περίπλοκες με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στην επιλογή του κατάλληλου πρόσθετου για το αντίστοιχο προϊόν.

Ως εκ τούτου για να είναι λειτουργική η ενσωμάτωση του μειωμένου ΦΠΑ σε προϊόντα των ΔΚ 2103 και 2106 πραγματοποιήθηκαν διορθωτικές κινήσεις στο σύστημα Διαχείριση Δασμολογίου – Υποσύστημα TARIC, οι οποίες ισχύουν από τις 19/12/2020.

Δημιουργήθηκαν τέσσερις νέοι εθνικοί πρόσθετοι κωδικοί και συνδέθηκαν με τα προϊόντα των ΔΣ 2103 και 2106 ως εξής:

1148: Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού που περιέχουν αλκοόλη»

1149: «Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού που δεν περιέχουν αλκοόλη»

1150: «Συμπληρώματα διατροφής, σε οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζονται που περιέχουν αλκοόλη» και

1151: «Συμπληρώματα διατροφής, σε οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζονται που δεν περιέχουν αλκοόλη».

Για τους κωδικούς εμπορευμάτων 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 και 2106 90 59, 2106 10 20, 2106 10 80, 2106 90 92 και 2106 90 98 όταν αφορούν σε παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν αλκοόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1148 και όταν δεν περιέχουν αλκοόλη ο εθνικός πρόσθετος 1149 που αποδίδουν 13% ΦΠΑ.

Για τους κωδικούς εμπορευμάτων 2106 10 20, 2106 10 80, 2106 90 92 και 2106 90 98 όταν αφορούν σε συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν αλκοόλη θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1150 και όταν δεν περιέχουν αλκοόλη ο εθνικός πρόσθετος 1151 που αποδίδουν 24% ΦΠΑ.

Ο κωδικός εμπορεύματος 2103 30 90, παρασκευασμένη μουστάρδα, συνδέθηκε απευθείας με 13% ΦΠΑ.

Πηγή: taxheaven.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner