Μειωμένα ενοίκια: Η διαδικασία για την αποζημίωση Δεκεμβρίου-Παρεμβάσεις ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Έως το τέλος Ιανουαρίου μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις Covid στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια κατά 40% τον μήνα Δεκέμβριο, προκειμένου να αποζημιωθούν για το 50% των απωλειών που έχουν υποστεί.

Το ποσό της επιστροφής των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορoνοϊού, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι για τον Δεκέμβριο μειωμένα ενοίκια έχουν καταβάλει:

• Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ.

• Οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας για την κύρια κατοικία τους ή και για την κατοικία του παιδιού τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από τη μόνιμη κατοικία.

• Οι ναυτικοί που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης για την κύρια κατοικία τους.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση COVID

Τη δήλωση πρέπει να υποβάλουν:

• Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.

• Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η δήλωση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις που έχει υποβληθεί δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας από όλους τους συνιδιοκτήτες, τότε η δήλωση COVID θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από έναν εκ των συνιδιοκτητών.

• Όταν η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασμό του εκμισθωτή, από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστή κληρονομιάς διορισμένο από το δικαστήριο, εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων,  σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση  πτώχευσης, προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχο σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση, η υποβολή της γίνεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ φορολογίας του εκμισθωτή.

• Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης COVID, τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου, ανακτώνται από την τελευταία δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Τι θα ισχύσει τον Ιανουάριο

Όσον αφορά τον Ιανουάριο, όσες επιχειρήσεις είναι κλειστές κατά τη διάρκεια των γιορτών, μπορούν να καταβάλλουν μόλις το 20% του ενοικίου, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο το μέτρο της μείωσης του μισθώματος κατά 40% να ισχύσει και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες των παραπάνω ακινήτων θα αποζημιωθούν για το 60% του αρχικού μισθώματος κι όχι με βάση την απώλεια που ίσχυε έως τώρα.

Μέχρι σήμερα, τα  νομικά πρόσωπα – εκμισθωτές υποχρεούνται να λαμβάνουν μειωμένα ενοίκια, χωρίς όμως να αποζημιώνονται από το Κράτος. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Επισημάνσεις-προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ 

Το γεγονός της αργοπορίας της διαδικασίας εκκαθάρισης δηλώσεων και καταβολής προς τους δικαιούχους εκμισθωτές ακινήτων του ποσού που δικαιούται έκαστος από τις μειώσεις μισθωμάτων, οι οποίες κατά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και η ανάγκη τερματισμού των ψευδών δηλώσεων μεγάλου αριθμού μισθωτών προς τους εκμισθωτές τους περί δήθεν δικαιώματός τους για μείωση μισθώματος, καθιστά απόλυτα επείγουσες και αναγκαίες παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας δήλωσης μισθωμάτων και COVID της ΑΑΔΕ. Αυτό επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή της προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ  Γιώργο Πιτσιλή, που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Στράτο Παραδιά, τον γενικό της γραμματέα Τάσο Βάππα και τον φοροτεχνικό – συγγραφέα Γιώργο Χριστόπουλο, ενώ προτείνει τα ακόλουθα: 

Α. Για τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις COVID: ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΩΣ 31.1.2021:

1. ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ώστε να καλυφθούν οι εκμισθωτές από την αληθή μεν, αλλά καθυστερημένη ανακοίνωση της ύπαρξης λόγου μείωσης ενοικίου από τον ενοικιαστή τους, η οποία έχει ήδη συνοδευτεί από μονομερή μείωση του ενοικίου επομένων μηνών, χωρίς πρακτική δυνατότητα του εκμισθωτή να αντιδράσει και να αξιώσει τα παρακρατηθέντα ποσά μισθωμάτων.

2. ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ COVID ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ

  1. Μη πληττόμενος μισθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης (45.788 απορριφθείσες δηλώσεις):  Να θεωρηθεί έγκυρη η υποβληθείσα δήλωση COVID αν κατά το χρόνο υποβολής της στη χρήση του μισθίου έχει υπεισέλθει και ασκεί το επάγγελμα αντί του αρχικού μισθωτή, τρίτο πρόσωπο εν αγνοία του εκμισθωτή.
  2. Διόρθωση του ποσού μειωμένου ενοικίου (Περίπτωση: Τα ποσοστά μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερα του προβλεπόμενου στο νόμο, αφορά 21.074 απορριφθείσες δηλώσεις)
  3. Συμπλήρωση του ΑΦΜ του μισθωτή (αφορά 553 απορριφθείσες δηλώσεις).
  4. Διόρθωση της λανθασμένα δηλωθείσας χρήσης του μίσθιου ακινήτου (άγνωστος αρ. απορριφθεισών δηλώσεων).
  5. Αποδοχή δηλώσεων για λυμένες μισθώσεις, αν αφορούν διάστημα προ της λύσης.

Β. Για τις δηλώσεις που θα υποβάλλονται στο εξής:

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ONLINE ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ COVID ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ COVID Αυτόματη εμφάνιση της κρίσιμης αυτής πληροφορίας κατά την πληκτρολόγηση και υποβολή της «Δήλωσης Covid». Για την πληροφορία αυτή, πρέπει κατά την καταχώρηση των στοιχείων του Μισθωτή (βλ. σχ. στο έντυπο – α/α, ΑΦΜ. ονοματεπώνυμο / επωνυμία), να αναγνωρίζει η εφαρμογή σας (εσωτερικά και διαλειτουργικά)  τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις προϋποθέσεις, του δικαιώματος του μεν μισθωτή να καταβάλει μειωμένο το μίσθωμα, του δε εκμισθωτή να αποδεχθεί υποχρεωτικά τη μείωση. Για παράδειγμα να αναδύεται η να αυτοσυμπληρώνεται σχετικό πεδίο με την ένδειξη «είναι πληττόμενη δραστηριότητα με  ΚΑΔ…», ή «κλεισμένη με εντολή δημόσια ς αρχής, με ΚΑΔ….».

Με τον τρόπο αυτό ο εκμισθωτής θα γνωρίζει αυτόματα αν η δήλωσή του ενοικιαστή του περί δικαιώματος μείωσης του ενοικίου είναι αληθής, και αν ο ίδιος έχει δικαίωμα σε αποζημίωσή του από το Κράτος. Η εν λόγω αναγκαία ρύθμιση και προσαρμογή της φόρμας θα αποκαταστήσει τη διαφάνεια και αξιοπιστία του συστήματος, θα εξοβελίσει αυτόματα τις ψευδείς δηλώσεις μισθωτών περί δήθεν δικαιώματός τους για μείωση του μισθώματος, θα καταστήσει δυνατή την άμεση και χωρίς προβλήματα και διενέξεις εκκαθάριση των δηλώσεων COVID, την άμεση ενημέρωση του εκμισθωτή για το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται, και τη δυνατότητα άμεσης ή έστω σύντομης καταβολής του. 

Γ. Αλλαγές στον τρόπο καταχωρήσεων στην πλατφόρμα μισθώσεων:

1. ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΛΩΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ (μισθώσεις των οποίων η διάρκεια ξεκινάει πριν την 12/06/2020, ή και μετά.) Ευχέρεια υποβολής ως τροποποιητικής δήλωσης χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί νέα δήλωση (εξαρχής) που θα περιέχει  αλλαγή (εκτός από τη διάρκεια της μίσθωσης το μίσθωμα, την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού, τα  στοιχεία του  “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ”) και ως προς ΕΝΑ από τα εξής στοιχεία της αρχικής μίσθωσης:

  1. Αλλαγή στο πρόσωπο του εκμισθωτή (όταν υπάρχει κληρονόμος, αγοραστής, δωρεοδόχος, τέκνο από γονική παροχή και κάθε είδος νέου κυρίου του ακινήτου).
  2. Αλλαγή στο πρόσωπο του μισθωτή (όταν υπάρχει κληρονόμος του μισθωτή υπεισερχόμενο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο βάσει συμβατικής ρήτρας της αρχικής μίσθωσης). 
  3. Αλλαγή στην περιγραφή του μισθίου (αλλαγή στο εμβαδόν, στους βοηθητικούς χώρους, στον αριθμό παροχής ρεύματος)
  4. Αλλαγή στη χρήση του μισθίου ακινήτων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για τις δύο χρήσεις (κατοικία σε γραφείο και τανάπαλιν).

2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ. Στη αρχική ή τροποποιητική δήλωση μίσθωσης να υπάρχουν πεδία καταχώρησης των επομένων ποσών συμβατικών αναπροσαρμογών του μισθώματος και των αντίστοιχων χρονικών διαστημάτων τους, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής άσκοπη τροποποίηση των μισθωτηρίων, η δήλωση λύσης των προηγουμένων & η απόρριψη COVID.

 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Στην προβολή των κατατεθειμένων δηλώσεων μίσθωσης ως εκμισθωτών και ως μισθωτών, εκτός από τον αριθμό καταχώρησης, ημερομηνία υποβολής, στάδιο, είδος, να υπάρχει ταξινόμηση με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ως ενεργό πεδίο, ώστε πατώντας να επιβεβαιώνουμε την διεύθυνση/ταυτοποίηση του ακινήτου (όπως γίνεται και κατά την υποβολή της δήλωσης). Αν αυτό τεχνικά είναι αδύνατο, να υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης με κριτήριο το ΕΠΩΝΥΜΟ του Μισθωτή. Μόνον έτσι θα έχουμε την συνολική εικόνα όλων των διαδοχικών δηλώσεων που αφορούν το ίδιο ακίνητο, ή τον ίδιο μισθωτή, και θα καθίσταται ευχερέστατη η παρακολούθησή τους.

Πηγή: sofokleousin.gr

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner