Πάνω από 16,5 δισ. στην αγορά από 5 διαύλους έως το τέλος 2021

Επιστρεπτέα Προκαταβολή – ΤΕΠΙΧ ΙΙ – Ταμείο Εγγυοδοσίας – Ταμείο Ανάκαμψης – Τράπεζες

Περισσότερα από 16,5 δισ. ευρώ αναμένεται να έχουν διατεθεί στην ελληνική οικονομία από τις αρχές του 2020 έως το τέλος του 2021 μέσα από 5 διαφορετικούς «διαύλους» οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και δανειακών χρηματοδοτήσεων από το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους λοιπούς εγχώριους χρηματοδοτικούς φορείς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος όλων αυτών των ενισχύσεων είναι η ελληνική οικονομία να ξεπεράσει την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού και να επιστρέψει σύντομα σε τροχιά ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε χθεσινή του ομιλία στο 3ο «Athens Investment Forum», μόνο «από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή η συνολική στήριξη ξεπερνά, μέχρι σήμερα, τα 6 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται, από τους επιπλέον πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τη δεύτερη φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας και τον 3ο και 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, να διατεθούν επιπλέον πόροι ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες του έτους». Επιπλέον, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, το 2021 θα διατεθούν στη χώρα μας 5,5 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης της.

Αναλυτικά, οι 5 «δίαυλοι» χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας με τουλάχιστον 16,5 δισ. ευρώ τη διετία 2020-2021 είναι οι εξής:

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Το μέτρο έχει χρηματοδοτήσει μέχρι στιγμής 120.000 επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και πολύ μικρές, ενώ 174.027 υπέβαλαν αίτηση για τον 3ο κύκλο της. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για τον 3ο κύκλο.

Η συνολική στήριξη του κράτους προς τις επιχειρήσεις, μέσω του εν λόγω χρηματοδοτικού σχήματος, αναμένεται να ξεπεράσει τα 4,1 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του 4ου κύκλου, που θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο.

ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Μέχρι σήμερα, έχουν εκταμιευθεί, σε 11.953 επιχειρήσεις, δάνεια συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Μάλιστα, προκειμένου να καλυφθεί η σημαντική ζήτηση, έχουν προστεθεί επιπλέον πόροι, ύψους 180 εκατ. ευρώ, οι οποίοι με την τραπεζική μόχλευση θα φθάσουν περίπου στα 850 εκατ. ευρώ, για επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δανειοδότησης, αλλά αυτή δεν εγκρίθηκε λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων.

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί δάνεια σε 5.255 επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, οι όποιες, λίγες, εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμη, όσον αφορά τις εκταμιεύσεις πόρων, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην επιλογή των επιχειρηματιών να χρηματοδοτηθούν μεταγενέστερα ή και να απενταχθούν, για δικούς τους λόγους, από το πρόγραμμα.

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο 2ος κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας, στον οποίο αναμένεται οι εκταμιεύσεις να γίνουν γρηγορότερα, δεδομένου ότι πολλά από τα δάνεια έχουν ήδη εγκριθεί από τον πρώτο κύκλο.

Το 75% – 90% των νέων δανείων του 2ου κύκλου απευθύνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Το συνολικό ύψος των δανείων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις και από τους δύο κύκλους αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να ωφεληθεί με 5,5 δισ. ευρώ το 2021 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα το 2021 αναμένεται να απορροφηθούν:

2,635 δισ. ευρώ από το σύνολο των 16,2 δισ. ευρώ των επιχορηγήσεων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Από αυτά, το 1,132 δισ. ευρώ είναι προκαταβολή που αναμένεται να εισπραχθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους και το 1,504 δισ. ευρώ είναι η αναμενόμενη απορρόφηση του δευτέρου εξαμήνου.

1,272 δισ. ευρώ, ως προκαταβολή, από τα 12,7 δισ. ευρώ δανείων του RRF.

1,6 δισ. ευρώ, από τα 2,3 δισ. ευρώ του REACT-EU, καθώς αφορούν μέτρα για κορονοϊό, ορισμένα από τα οποία ήδη εφαρμόζονται.

Τραπεζικός τομέας

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις αγορές και χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων.

Το τραπεζικό σύστημα οφείλει και προσδοκάται να παρέχει χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και χωρίς τις εγγυήσεις ή τα προγράμματα του Δημοσίου, διότι, από την αρχή του έτους, οι τράπεζες έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 37 δισ. ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων με αρνητικά επιτόκια, ενώ οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί.

Πρόθεση της κυβέρνησης και του υπουργείου Οικονομικών είναι να αναπτύξει και να ενθαρρύνει την ικανότητα των επιχειρήσεων να προσφεύγουν στις εγχώριες και ξένες αγορές, ώστε να διαθέτουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και πέραν των τραπεζών.

Επιπλέον, έχει θεσμοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου από νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως 25.000 ευρώ. Έτσι, δημιουργήθηκε μία νέα, εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, με στόχο, αφενός, να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πλήττει, κυρίως, όσους βρίσκονται στο ξεκίνημά της και είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, και, αφετέρου, να ενισχύσει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών αποφάσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα, δρομολογήθηκε η αδειοδότηση των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της επιχειρηματικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της ρευστότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner