Πληρωμές αναστολών συμβάσεων Νοεμβρίου

Από την ερχόμενη Παρασκευή οι καταβολές

Εβδομάδα πληρωμών για τις αναστολές του Νοεμβρίου αλλά και δηλώσεων για τις αναστολές του Δεκεμβρίου ξεκινά σήμερα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι δηλώσεις στην «Εργάνη» για τις αναστολές του Δεκεμβρίου αρχίζουν αύριο 8 Δεκεμβρίου, καθώς σήμερα ολοκληρώνονται οι δηλώσεις για τον Νοέμβριο από πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά και κλειστές που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως τις 24 Νοεμβρίου.

Η διαδικασία πληρωμών της ειδικής αποζημίωσης του Νοεμβρίου για εργαζόμενους πληττόμενων επιχειρήσεων, η οποία υπολογίζεται με ποσό βάσης τα 800 ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής, ώστε τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους σταδιακά από το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου.

Οι διατάξεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ για τις αναστολές του Δεκεμβρίου, η οποία υπεγράφη από τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, όλες οι επιχειρήσεις που θεωρούνται πληττόμενες για τον Δεκέμβριο, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ πληττόμενων Νοεμβρίου, μπορούν να θέσουν σε αναστολή μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Η ειδική αποζημίωση για τις αναστολές του Δεκεμβρίου επιστρέφει στα 534 ευρώ, δηλαδή στα 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής. Οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις των εργαζομένων τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το lockdown, ενώ αν επαναλειτουργήσουν εντός του Δεκεμβρίου θα θεωρούνται πληττόμενες έως 31/12.

Στόχος είναι η ειδική αποζημίωση Δεκεμβρίου για τους εργαζόμενους σε κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις να πληρωθεί -όπως συνέβη και τον Νοέμβριο- στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που θέτουν το σύνολο των εργαζομένων τους σε αναστολή, δηλαδή πρακτικά παραμένουν με δική τους βούληση κλειστές, μπορούν να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας». Σε αναστολή μπορούν να τεθούν και οι συμβάσεις εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει Αίτηση Α’ φάσης για τον μηχανισμό «Συν-Εργασία» για τον Δεκέμβριο, αρκεί οι εργοδότες προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή επανάληψη της αίτησης.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου οι επιχειρήσεις απαγορεύεται να απολύσουν, ενώ μετά το πέρας της αναστολής υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με την αναστολή.

Η υποχρέωση δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας (π.χ. εποχικές). Εξαιρούνται οι αποχωρούντες οικειοθελώς, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβασή τους λήγει. Μετά το πέρας της αναστολής οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της.

Ο μηχανισμός «Συν-Εργασία»

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται μπορούν να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «Συν-Εργασία» για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις δεν τελούν σε αναστολή, ενώ υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα.

Οι επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής και για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν εργαζόμενους σε τηλεργασία ή να προσλαμβάνουν κάνοντας χρήση του «Ανοικτού Προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας».

Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή. Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να απολύσουν.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner