Προθεσμία δέκα ημερών για την αναστολή επιταγών

ΕΕΤ: Έως 7/12 η υποβολή δηλώσεων για το «πάγωμα» των 75 ημερών

Τις οδηγίες προς τις τράπεζες εξέδωσε χθες η Ελληνική Ένωση Τραπεζών αναφορικά με την αναστολή κατά 75 ημέρες των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, με ημερομηνία πληρωμής από 18 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ,), των οποίων α) τα ΑΦΜ εμπίπτουν στους προστατευόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με βάση τα διαβιβασθέντα στις τράπεζες αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), και β) επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης του νόμου 4753/2020, τα πιστωτικά ιδρύματα θα προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις -εντός της προβλεπόμενης στον νόμο προθεσμίας- σχετικά με τη διαδικασία υποβολής σχετικής δήλωσης.

Έως 7/12 οι δηλώσεις

Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 7 Δεκεμβρίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία δεν θα επιτρέπεται η εμφάνιση, η πληρωμή ή η σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.

Ως εκ τούτου, προσθέτει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το χρονικό διάστημα από 18/11/2020 έως και 7/12/2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή θα αναστέλλεται ο χρόνος για την εμφάνιση, την πληρωμή ή τη σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.

Η σφράγιση ή η σύνταξη διαμαρτυρικού για τα αξιόγραφα που εμπίπτουν στην εφαρμογή του νόμου ακόμα και εάν έχει πραγματοποιηθεί στο ανωτέρω διάστημα, δεν θα παράγει έννομες συνέπειες.

Συνεπώς, οι κομιστές τους θα πρέπει να επανεμφανίσουν τα εν λόγω αξιόγραφα στις τράπεζες μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δηλώσεων.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (7/12/2020) δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση, κάτι που σημαίνει ότι από τη 8η Δεκεμβρίου 2020 και μετά τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται, θα πληρώνονται ή θα σφραγίζονται κανονικά.

Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων, ακόμα και αν εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων, επιθυμούν να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 7η Δεκεμβρίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Και για τους ΚΑΔ Δεκεμβρίου

Η ίδια διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του Δεκεμβρίου 2020. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργάσιμων ημερών από την επομένη συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στην περίμετρο των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Δηλαδή και στην περίπτωση αυτή, ακόμα και αν οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων και επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα πριν από την καταληκτική ημερομηνία των έξι εργάσιμων ημερών από την υπαγωγή τους κατά τα αμέσως ανωτέρω, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Σημειώνεται ότι η αναστολή δεν ισχύει και δεν επηρεάζεται η εμφάνιση, η πληρωμή ή η σφράγιση των αξιογράφων για υπόχρεους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner