Πρόσκληση με ισχυρά φοροκίνητρα σε οικονομικά ενεργούς κατοίκους εξωτερικού

Για να καλύψουν νέες θέσεις εργασίας ή να ασκήσουν ατομικές δραστηριότητες

Ισχυρά φορολογικά κίνητρα για την εγκατάσταση στην Ελλάδα οικονομικά ενεργών κατοίκων εξωτερικού, προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες ως μισθωτοί, καλύπτοντας νέες θέσεις εργασίας, ή να ασκήσουν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας. Χρήση των κινήτρων μπορούν να κάνουν ακόμη και Έλληνες οι οποίοι τη δύσκολη περίοδο των δύο πρώτων μνημονίων, δηλαδή την τετραετία 2010-2013, της ανεργίας και της υπανάπτυξης, αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα προς αναζήτηση καλύτερης τύχης στο εξωτερικό, όπου εγκαταστάθηκαν μόνιμα.

Βάσει των ρυθμίσεων του άρθρου 40 του νομοσχεδίου, όσοι φορολογούμενοι έχουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό εφόσον τη μεταφέρουν στην Ελλάδα για να εργαστούν ως μισθωτοί ή για να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες θα έχουν για 7 χρόνια έκπτωση 50% στον φόρο εισοδήματος και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, καθώς επίσης και πλήρη απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.

Οι προϋποθέσεις για την παροχή των παραπάνω απαλλαγών, όπως ορίζονται στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, προβλέπουν ότι ο φορολογούμενος που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα για να εργαστεί ως μισθωτός θα πρέπει:

α) να είναι φυσικό πρόσωπο και να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

β) να μεταφέρει τη φορολογική κατοικία από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

γ) να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα ως μισθωτός εργαζόμενος (ή ως εργαζόμενος με «μπλοκάκι») στον ιδιωτικό τομέα -ακόμη κι αν ο εργοδότης είναι αλλοδαπή επιχείρηση με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα- ή να παρέχει υπηρεσίες ως δημόσιος υπάλληλος ή ως δημόσιος λειτουργός (στρατιωτικός, αστυνομικός, δικαστικός, διπλωματικός, καθηγητής πανεπιστημιακού ιδρύματος, ερευνητής, ιατρός του ΕΣΥ κ.λπ.) ή ως διευθυντής ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

δ) να δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία.

ε) να καλύπτει ως μισθωτός νέα θέση εργασίας στην Ελλάδα και όχι ήδη υφιστάμενη θέση που έμεινε κενή μετά από απόλυση ή παραίτηση ή εθελούσια έξοδο ή συνταξιοδότηση άλλου εργαζομένου.

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου του έτους ανάληψης μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να εκδώσει εγκριτική ή απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως εντός 60 ημερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει αποδεκτή, η εφαρμογή των ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων ξεκινά από τα εισοδήματα μισθωτής εργασίας του έτους υποβολής της αίτησης. Η απαλλαγή από το 50% του φόρου εισοδήματος ισχύει μόνο για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία του αιτούντος.

Επιπλέον, για όσους φορολογούμενους-φυσικά πρόσωπα ζητήσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα από άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική-αγροτική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου και του ελευθέρου επαγγέλματος, η απαλλαγή από το 50% του φόρου εισοδήματος και η πλήρης απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα θα παρέχονται επίσης για 7 χρόνια, εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις ίδιες με τις παραπάνω (α) και (δ) που προβλέπονται για τους μισθωτούς.

Μέτρα κατά του λαθρεμπορίου

Παράλληλα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις με μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων. Πρόκειται για μέτρα τα οποία είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο www.opengov.gr, κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 19 Οκτωβρίου.

Τα βασικότερα από τα μέτρα αυτά προβλέπουν:

1. Δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων για την παρακολούθηση των αλκοολούχων ποτών.

α) Μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών: Στην ΑΑΔΕ θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών στο οποίο θα καταχωρίζονται και θα τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή παραλαμβάνουν μέσω χονδρικής πώλησης έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά.

β) Σύστημα ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών: Για την παρακολούθηση έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών καθιερώνεται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης με βάση την ένδειξη παρτίδας.

2. Δημιουργία Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων. Δημιουργείται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο θα καταγράφονται οι σταθερές και κινητές δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και ενεργειακών προϊόντων, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των ανωτέρω επιβαρύνσεων.

Για κάθε παράβαση των διατάξεων αυτών θα επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο από 500 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

3. Σφράγιση εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση στοιχείων για όσους εντοπίζονται να νοθεύουν καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση που γίνεται έλεγχος στις εγκαταστάσεις ενός καταστήματος εμπορίας πετρελαιοειδών και διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, θα σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από 10 έως 90 ημέρες.

4. Επέκταση συστήματος εισροών – εκροών σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και σε φορολογικές αποθήκες υγραερίων. Προβλέπεται ότι οι φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων υπόκεινται στην υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών – εκροών.

5. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα. Δεν θα επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (ΦΙΧ ή ΦΔΧ) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:

α) σε εμφανές σημείο, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας εμπορίας, άδειας λιανικής εμπορίας ή συνεταιρισμού ή κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς και

β) ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS).

6. Φορολογική σήμανση υγρών καυσίμων και υγραερίων με ιχνηθέτες. Τα υγρά καύσιμα και τα υγραέρια που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής επικράτειας, θα σημαίνονται με κατάλληλα μόρια τα οποία χρησιμοποιούνται ως εθνικοί δείκτες φορολογικής σήμανσης (εφεξής εθνικοί ιχνηθέτες). Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης κατάλληλης σήμανσης των υγρών καυσίμων και των υγραερίων, αυτά θεωρούνται παράνομα, έστω και αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.

7. Διοικητικές κυρώσεις για βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων (κυρίως ναυτιλιακών καυσίμων) στα οποία εντοπίζονται παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS).

α) Σε περίπτωση διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα που δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), θα επιβάλλεται πρόστιμο από 25.000 έως 250.000 ευρώ για κάθε μεταφορικό μέσο.

β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) και της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, θα επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 250.000 ευρώ.

8. Επιβολή προστίμων για την παρεμπόδιση του τελωνειακού ελέγχου. Θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ σε βάρος του ελεγχόμενου, σε περίπτωση που, στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, δεν συνεργαστεί με την τελωνειακή αρχή ή δεν προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία και αρχεία.

9. Αυστηροποίηση ποινών λαθρεμπορίας. Η λαθρεμπορία θα τιμωρείται:

α) Με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Εάν όμως το αντικείμενο της λαθρεμπορίας δεν έχει σημαντική αξία και προορίζεται για ατομική χρήση ή ανάλωση του υπαίτιου, το ελάχιστο όριο της ποινής θα μειώνεται στο ένα έκτο.

β) Με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών στις εξής περιπτώσεις:

* εάν διαπράχθηκε καθ’ υποτροπήν,

* εάν διαπράχθηκε ενόπλως ή υπό τριών ή περισσοτέρων μαζί,

* εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκαν το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 30.000 ευρώ και άνω και

* εάν ο υπαίτιος μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα.

γ) Με κάθειρξη, τουλάχιστον 10 ετών, εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκαν το Δημόσιο ή η Ε.E. υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner