Πώς αντιμετωπίζει ο ΕΦΚΑ εργαζομένους εν ασθενεία

«Γνωματεύσεις» τριών ταχυτήτων για άδειες – επιδότηση ασθενείας

Με τρεις «ταχύτητες» τρέχει η αντιμετώπιση των ιατρικών γνωματεύσεων λόγω Covid-19 από τον e-ΕΦΚΑ, όσον αφορά τις άδειες των εργαζόμενων – ασφαλισμένων και την επιδότηση ασθενείας που πληρώνει το Ταμείο. Εργαζόμενος που έχει λάβει επιδότηση ασθένειας από τον ΕΦΚΑ από το Πάσχα μέχρι και τις 24/12 δικαιούται, μάλιστα, και Δώρο Χριστουγέννων από τον ασφαλιστικό γίγαντα, εφόσον υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα από τις 18/12 και μετά.

Τις σχετικές διευκρινίσεις δίνει αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα του αν. προϊσταμένου στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας του ΕΦΚΑ στη Μαγνησία. Όπως ο ίδιος αναφέρει, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που υπάγονται στις διατάξεις του τ. ΙΚΑ, αλλά και όσων εργάζονται σε ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τίθενται λόγω Covid-19 από τα υγειονομικά όργανα σε κατ’ οίκον περιορισμό. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ), οι εκδιδόμενες ιατρικές γνωματεύσεις λόγω Covid-19 κατηγοριοποιούνται ως εξής:

1. Κατ’ οίκον περιορισμός εργαζομένων λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα (μη νοσούντες): Η ιατρική γνωμάτευση δεν αποτελεί άδεια ασθένειας, αλλά μέτρο για την αποφυγή διασποράς του Covid-19. Ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, δεν κατατίθεται στο Τμήμα Παροχών αλλά στον εργοδότη, προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο που προβλέπει χορήγηση άδειας 7 ή 14 ημερών μετ’ αποδοχών και αναπλήρωσης κατά 50% με 1 ώρα επιπλέον δουλειάς πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου, μετά τη λήξη της καραντίνας, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

2. Μέτρα προστασίας εργαζομένων επειδή ανήκουν σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού: Η ιατρική γνωμάτευση δεν αποτελεί άδεια ασθένειας, αλλά μέτρο προστασίας των εργαζομένων. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, κατατίθεται στον εργοδότη για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις για τις ευπαθείς ομάδες. Υπενθυμίζεται πως ο εργοδότης υποχρεούται να θέσει σε τηλεργασία εργαζόμενο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα. Αν δεν είναι εφικτή η τηλεργασία, ακολουθεί η λύση δουλειάς back-office. Εφόσον κι αυτό δεν είναι εφικτό, η τρίτη λύση είναι η αναστολή σύμβασης με διάρκεια έως 31/12.

3. Κατ’ οίκον περιορισμός και αναρρωτική άδεια εργαζομένων που νοσούν με επιβεβαιωμένο τεστ. Το Τμήμα Παροχών Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) δεν επιδοτεί τους ασφαλισμένους με τεστ, παρά μόνο με ιατρική γνωμάτευση που χορηγεί αναρρωτική άδεια. Για τη λήψη της, οι εργαζόμενοι πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά, είτε με το υγειονομικό όργανο που τους χορήγησε τη βεβαίωση του θετικού τεστ, είτε με τον ιατρό τους (συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή μη, σχετικής ειδικότητας), να ενημερώνουν για το τεστ και να ζητούν ιατρική γνωμάτευση που να τους χορηγεί αναρρωτική άδεια από την ημερομηνία του τεστ.

Οι γιατροί μπορούν να εκδίδουν τις ιατρικές γνωματεύσεις έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη τους από τους εργαζόμενους (ανυπαίτιο κώλυμα). Οι χορηγούμενες ιατρικές γνωματεύσεις θα πρέπει να αναφέρουν: Ημερομηνίες rapid test και μοριακού test, τη νόσο (Covid-19) και τη συμπτωματολογία (πυρετός, βήχας, λοίμωξη του αναπνευστικού κ.λπ.), τη σύσταση «κατ’ οίκον περιορισμό» (που αποτελεί υγειονομική και διοικητική εντολή) και την ένδειξη «χορήγηση αναρρωτικής άδειας από…..έως……». Με τα στοιχεία αυτά, το Τμήμα Παροχών του ΕΦΚΑ μπορεί να κάνει αποδεκτή άδεια ασθένειας που εκδίδεται σε μεταγενέστερο χρόνο από την έναρξή της, αφού πρώτα εγκριθεί το χρονικό διάστημα από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Για να κατατεθούν άδειες στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας, οι εργαζόμενοι πρέπει πρώτα να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα (στην παρούσα φάση χωρίς ραντεβού) στην κεντρική σελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov. gr) στο πλαίσιο «Μένουμε ασφαλείς και χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες». Το Τμήμα απαντά με μήνυμα στο e-mail που έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό αίτημα, παρέχοντας λεπτομερείς οδηγίες (τυποποιημένα μηνύματα ανά κατηγορία αιτήματος) για το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται και τον τρόπο κατάθεσής τους. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, αναζητώντας την υποβληθείσα αίτηση κι επιλέγοντας «Προβολή επιλεγμένης αίτησης».

Εφόσον τα έγγραφα είναι πλήρη και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης (έλεγχος ασφάλισης, έγκριση υγειονομικής επιτροπής κ.λπ.), η απόφαση επιδότησης ταχυδρομείται στο σπίτι του εργαζόμενου. Για την ορθή αποστολή της απόφασης πρέπει να ελεγχθούν τα στοιχεία του εργαζόμενου που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο του ΕΦΚΑ. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov. gr), ο ασφαλισμένος, επιλέγοντας το πεδίο «Ατομικά Στοιχεία», μπορεί να καταχωρήσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN και άλλα μεταβλητά στοιχεία. Σε περίπτωση που η διεύθυνση δεν είναι σωστή, οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στην πλατφόρμα «Μένουμε ασφαλείς», επιλέγοντας την κατηγορία αιτήματος «Παροχές / Άλλο θέμα», γράφοντας στα ελεύθερα σχόλια ότι δεν έχει παραληφθεί η απόφαση επιδότησης. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση αντλούνται από το Μητρώο του ΑΜΚΑ και δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα στοιχεία που τηρεί το Μητρώο του ΕΦΚΑ.

Άδειες και αναστολή

Άδεια ασθενείας, ατυχήματος και μητρότητας υπερτερούν της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά την αναστολή, είτε η επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της, είτε έχει θέσει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της σε αναστολή επειδή είναι πληττόμενη. Εφόσον οι εργαζόμενοι προσκομίζουν αναρρωτικές άδειες ασθένειας, ατυχήματος, μητρότητας, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί στον μηχανισμό αναστολής για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800 ευρώ ή 534 ευρώ), οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν όλα τα αναγκαία έγγραφα στον εργαζόμενο (ΥΔ περί αποχής από την εργασία κ.λπ.) που απαιτούνται για την κατάθεση της άδειας στο Τμήμα Παροχών, καθώς η αναστολή της εργασιακής σχέσης αναστέλλει κατ’ αρχήν τις υποχρεώσεις των μερών κατά το χρονικό διάστημα αυτής αλλά δεν την καταλύει.

Ηλεκτρονικό αίτημα για το Δώρο

Εργαζόμενος που έχει λάβει επιδότηση ασθένειας από τον ΕΦΚΑ (διάστημα επιδότησης από την ημέρα του Πάσχα μέχρι και 24/12) δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων από τον ΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στον ΕΦΚΑ για Δώρο Χριστουγέννων από τις 18/12 και μετά. Το επίδομα μητρότητας (119 ημέρες άδειας) δεν είναι άδεια ασθένειας και δεν χορηγείται Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων. Δεν χορηγείται Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων σε εργαζόμενους σε ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, εφόσον και ο εργοδότης τους δεν υποχρεούται σε χορήγηση Δώρου για τις ημέρες εργασίας τους.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner