Τροπολογία για κάλυψη 100% των ασφαλιστικών εισφορών στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας».

Ποια ζητήματα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 1 ρυθμίζεται το ζήτημα κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων των οποίων μειώνεται μονομερώς από τον εργοδότη ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης και εντάσσονται στον μηχανισμό στήριξης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο οποίος θεσπίστηκε στο άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) ως μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζει την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται. Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVlD-19, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται διαρκής και κλιμακούμενος ο κίνδυνος εξάπλωσης του, με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 2 και 3 θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες που βρίσκονται σε περιφερειακές ενότητες της χώρας, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», «υψηλό», « μέτριο» και «χαμηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVlD-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του covlD-19» (34484).

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θεσπίστηκε για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020, εν συνεχεία όμως παρατάθηκε η διάρκεια χρονικής ισχύος του έως 31.12.2020. Επιπροσθέτως, με τα άρθρα 122 και 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προβλέφθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 θα καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 1 προβλέπεται η παράταση της άνω κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών έως 31.12.2020, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κενό νόμου για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως την λήξη της ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 2 και 3 ρυθμίζονται ζητή ματα που αφορούν στις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσειςεργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε περιφερειακές ενότητες της χώρας οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», «υψηλό», «μέτριο» και «χαμηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVlD-19, καθώς προβλέπεται τόσο η υποχρεωτική θέση σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, όσο και η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, του συνόλου ή μέρους των εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Προβλέπεται παράλληλα η υποχρέωση για εξ αποστάσεως παροχή εργασίας στις πληττόμενες επιχειρήσεις καθώς και η δυνατότητά τους να εντάσσουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρο 31 του v. 4690/2020 (Α’ 104), εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Η αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 1 αφορά εν γένει στους εργαζόμενους των οποίων ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης μειώνεται μονομερώς από τον εργοδότη, αφής στιγμής ο τελευταίος εντάσσεται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η ρύθμιση αφορά επίσης τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 123 ν. 4714/2020 (Α’ 148), οι οποίες εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης.

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 2 και 3 αφορούν τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα τους σε περιφερειακές ενότητες της χώρας, οι οποίες βρίσκονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», «υψηλό», «μέτριο» και «χαμηλό» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVlD-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 64450/11-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVlD-19» (Β’4484).

Δείτε την τροπολογία εδώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner