‘Aμεσες οι πληρωμές με την 4η «Επιστρεπτέα»

Κλείδωσε η νέα διαδικασία για τη χορήγηση κρατικού δανείου

Αλλάζει άρδην η διαδικασία χορήγησης των χαμηλότοκων δανείων που προσφέρονται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής». Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται να κάνουν «εκδήλωση ενδιαφέροντος» και στη συνέχεια να περιμένουν την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με τους τελικούς όρους, προκειμένου να επανέλθουν με νέα ηλεκτρονική αίτηση.

Τόσο στην 4η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής όσο και στις (τουλάχιστον) δύο που θα ακολουθήσουν, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι μία και μοναδική. Ο αιτών θα μαθαίνει σε πραγματικό χρόνο το ποσό που του αναλογεί (αφού συμπληρώσει τα στοιχεία για την πορεία των εσόδων του κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα) και θα κάνει αμέσως αποδοχή. Τα χρήματα θα εμφανίζονται στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσα σε λίγα 24ωρα. Γι’ αυτό και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει «πέσει» στην αγορά το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι από τον προϋπολογισμό του 1,2 δισ. ευρώ που θα διανεμηθεί μέσω της 4ης φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματίζεται να ενεργοποιηθεί την Παρασκευή, ενώ αυτή τη φορά το υπουργείο Οικονομικών αναμένει εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Πρώτον, διότι υπάρχει το ισχυρό κίνητρο του «κουρέματος» του ποσού δανειοδότησης κατά 50%. Δηλαδή, όποιος εκταμιεύσει 2.000 ευρώ θα επιστρέψει τα 1.000 ευρώ. Δεύτερον, διότι στις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έκλεισαν με κρατική εντολή δίνεται δυνατότητα συμμετοχής ανεξάρτητα από το αν υπάρχει μείωση εσόδων ή όχι στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Και τρίτον, διότι δίνεται δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επαγγελματίες ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι προσωπικό ή ταμειακή μηχανή και ανεξάρτητα από το αν έχουν ξεκινήσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέσα στο 2020 ή νωρίτερα.

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ θα ακολουθήσει η ενεργοποίηση της πλατφόρμας, πιθανότατα την Παρασκευή. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών απαριθμεί τις βασικές αλλαγές της 4ης φάσης:

* Δικαίωμα συμμετοχής:

Επιπλέον των επιχειρήσεων που είχαν δυνατότητα ένταξης στους προηγούμενους τρεις κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, στον 4ο κύκλο ισχύουν τα εξής:

– Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζόμενους ή έχουν ταμειακή μηχανή (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων), υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% τους μήνες αναφοράς (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

– Ειδικά οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ή έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός», δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

– Αποκτούν, πλέον, δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις που έχουν θετικά έσοδα για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο 2020, με βάση αναφοράς τον τζίρο Ιουλίου-Αυγούστου για τις διπλογραφικές και του τρίτου τριμήνου για τις απλογραφικές.

* Ύψος ενίσχυσης:

– Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή θα λάβουν:

α) οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή μηχανή, σταθερό ποσό 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου,

β) για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Επιπλέον για τις επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ισχύει το κατώτατο όριο αναλογικά με τον αριθμό εργαζομένων (2.000 ευρώ χωρίς εργαζόμενους, 4.000 ευρώ έως 5 εργαζόμενους, 8.000 ευρώ έως 20 εργαζόμενους, 15.000 ευρώ έως 50 εργαζόμενους και 30.000 ευρώ άνω των 50 εργαζομένων).

– Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί με κρατική εντολή θα λάβουν:

α) οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή μηχανή σταθερό ποσό 1.000 ευρώ, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου,

β) για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, με τον όρο η επιχείρηση να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Όσον αφορά το υπόλοιπο 50% της ενίσχυσης, για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων, ενώ μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος το οφειλόμενο ποσό αποπληρώνεται σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις.

* Διαδικασία αιτήσεων:

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να έχει υποβάλει προηγουμένως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) τα στοιχεία του κύκλου εργασιών ΦΠΑ, για επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, ή τα ακαθάριστα έσοδα, για επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, των προηγούμενων μηνών. Γι’ αυτό τον σκοπό καλούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλουν άμεσα τα σχετικά στοιχεία.

– Κατόπιν, εντός των επόμενων ημερών, θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4, όπου θα παρουσιάζεται απευθείας το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια ένταξης.

Επισημαίνεται ότι έχει καταργηθεί η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έπρεπε να υποβληθεί σε προγενέστερο στάδιο, όπως ίσχυε στους προηγούμενους τρεις κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner