Βιβλιοθήκη

Στη Nepa Economic Consulting παρέχουμε outsourcing λογιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μέσα από μοντέλα και διαδικασίες που εξελίσσουμε διαρκώς, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Οι οικονομικοί μας σύμβουλοι μετατρέπονται σε στρατηγικούς συμβούλους/συνεργάτες της Διοίκησης της επιχείρησης, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάλυση, ορθή δόμηση και αξιοποίηση των οικονομικών της στοιχείων, με στόχο την επίτευξη των επιχειρηματικών αποφάσεων και στόχων.

Αναζήτηση Άρθρων

Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner