Μέτρα για την προστασία από τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα

Δείτε το Newsletter

Με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 10/07/2023, το Υπουργείο Εργασίας εφιστά την προσοχή και απευθύνει ισχυρή σύσταση στους εργοδότες να προβούν στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), με το οποίο αναγγέλλονται «συνθήκες καύσωνα από την Τετάρτη (12-7-2023) έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Σε κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπάρξει όπου αυτό κριθεί, μείωση της απασχόλησης ή ακόμα και προσωρινή παύση της εργασίας κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12.00 – 17.00), για την αποφυγή των φαινομένων θερμικής καταπόνησης υπό συνθήκες καύσωνα.

Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη και την από 26 Μαΐου 2023 (αριθ. πρωτ. 52903) σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προβλέπονται:

 1. Οργανωτικά Μέτρα για την Πρόληψη της Θερμικής Καταπόνισης

1. Θα πρέπει να οργανωθεί ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων με τρόπο που να μην υπάρχει έκθεση σε συνθήκες καύσωνα. Τα διαλείμματα εργασίας θα πρέπει να προγραμματιστούν και σε διάρκεια και σε συχνότητα, έτσι ώστε να βοηθηθεί το σύνολο των εργαζομένων. Σε όποιες εταιρίες δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι, θα πρέπει να διαμορφωθούν και να είναι εξοπλισμένοι με σύστημα κλιματισμού. Οι χώροι αυτοί θα επιλεγούν μετά από συνεργασία του εργοδότη και του Τεχνικού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας και μελών ΕΥΑΕ ή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων όπου οι προηγούμενοι δεν υπάρχουν.

2. Θα πρέπει να προγραμματιστούν οι εργασίες (ιδιαίτερα οι εξωτερικού χώρου) που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών.

 

Μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους, όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες κ.λπ., μεταξύ των ωρών 12.00-17.00.

 

3. Πρόσβαση σε παροχή πόσιμου δροσερού νερού σε θερμοκρασία 10 -15 °C.

 1. Ειδικές Προβλέψεις για Υπαίθριες Εργασίες

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων σε υπαίθριες εργασίες, τα οποία και περιλαμβάνουν:

 1. Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος.
 2. Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα.
 3. Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν.
 4. Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης) να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.
 5. Μείωση της απασχόλησης ή / και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-17.00
 6. Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10-15 °C).

 

Για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και ειδικά στις περιπτώσεις έκθεσής τους σε επιβαρυντικές συνθήκες, συστήνεται, όπου αυτό είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας,  η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας μέσω τηλεργασίας (Πίνακας 1).

 

 

Πίνακας 1. Παράγοντες που προδιαθέτουν σε θερμικές ασθένειες/βλάβες λόγω παρατεταμένης εργασιακής έκθεσης.
Ατομικοί παράγοντες
Παράγοντες περιβάλλοντος
Παράγοντες υγείας
Φάρμακα και ουσίες
Έλλειψη εγκλιματισμού
Μέτριο ή χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης
Υψηλός δείκτης μάζας σώματος* (άνω του 30)
Αφυδάτωση
Ηλικία >60 έτη
Εγκυμοσύνη, γαλουχία
Υψηλή θερμοκρασία αέρα
Υψηλή υγρασία
Εντατική σωματική εργασία / άσκηση
Μειωμένη ταχύτητα αέρα
Βαριά / μη διαπερατά ρούχα και προστατευτικός εξοπλισμός εργασίας
Καρδιαγγειακές παθήσεις, διαταραχές αρτηριακής πίεσης
Χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις
Σακχαρώδης διαβήτης
Νεφροπάθειες
Χρόνιες ηπατοπάθειες
Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος-ψυχικά νοσήματα
Αιμοσφαιρινοπάθειες (δρεπανοκυτταρική αναιμία)
Οξεία νόσος, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα
Καρδιολογικά και αντιϋπερτασικά φάρμακα:  (διουρητικά,
νιτρώδη αγγειοδιασταλτικά και αναστολείς διαύλων ιόντων Ca++,
Β-αναστολείς)
Ορμόνες (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης)
Αντιδιαβητικά δισκία
Αντιεπιληπτικά,  αντιψυχωσικά και νευροληπτικά φάρμακα, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
Αντισταμινικά
Αντιχολινεργικές ουσίες
Εργογονικά διεγερτικά
Αλκοόλ

 

ΔΜΣ=βάρος/ύψος2 (Kg/m2)

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας εντατικοποιεί λόγω του καύσωνα τους στοχευμένους ελέγχους σε εργασιακούς χώρους, σύμφωνα και με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 267075 /30.05.2023 εγκύκλιο, με έμφαση σε:

 1. υπαίθριες εργασίες (π.χ. οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα),
 2. εργασίες σε στεγασμένους χώρους, όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρχει επιπλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, κ.α.), καθώς και
 3. χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών).

Τέλος, συστήνεται η συχνή παραπομπή των εργοδοτών:

 1. στην ιστοσελίδα την http://www.hnms.gr/emy/el/forecast/deikths_wbgt της ΕΜΥ όπου υπάρχει 48ωρη πρόβλεψη του σχετικού βιοκλιματικού δείκτη πρόβλεψης (WBGT) της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τον προγραμματισμό των εργασιών ή/και των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτροπή της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, καθώς και:
 2. στην εφαρμογή «ΘΥΒΜΑΣ – Δείκτης Θερμικής Καταπόνησης» για έξυπνα κινητά όπου υπάρχει εκτίμηση του δείκτη WBGT (ΘΥΒΜΑΣ) για εξωτερικούς χώρους σε πραγματικό χρόνο και προβλέψεις για τις επόμενες 48 ώρες, λαμβάνοντας μετεωρολογικά δεδομένα από τον πλησιέστερο στο χρήστη μετεωρολογικό σταθμό   https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.wbgt

Σε περίπτωση καταγγελιών το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο καταγγελιών 1555 ή στις κατά τόπους αρμόδιες Επιθεωρήσεις ασφάλειας και υγείας στην Εργασία.

 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα το Δελτίο Τύπου στο ακόλουθο link:

Μέτρα για την προστασία από τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα

 

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.

 

Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner