Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους έως 29 ετών

Δείτε το Newsletter
Σας ενημερώνουμε ακολούθως για το πρόγραμμα απόκτησης ​εργασιακής εμπειρίας από 3.900 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε τομέα ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.
Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

ΠΑΡΟΧΟΙ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, με ενδεικτικά αντικείμενα όπως τα κάτωθι:

  • ηλεκτρονικό εμπόριο
  • δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ανάπτυξη λογισμικού για ιδιώτες και επιχειρήσεις
  • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, σταθερή κινητή διαδικτυακή τηλεφωνία, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ευρυζωνικές υπηρεσίες και παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ανάπτυξη γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συσκευών πολυμέσων, παροχή λύσεων ασφάλειας ηλεκτρονικών συστημάτων
  • τηλεκπαίδευση
  • συστήματα αυτοματισμού γραφείου
  • ψηφιακές εκτυπώσεις/ψηφιακή τηλεόραση, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

Λοιπές επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά με αντικείμενο σχετικό με την ψηφιακή οικονομία (υπεύθυνη δήλωση κατά την αίτηση).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η Δ.ΥΠ.Α καταβάλλει στους ωφελούμενους/ασκούμενους κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 εργάσιμων ημερών ανά μήνα, 27 ευρώ καθαρή ημερήσια αποζημίωση.
Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συν εισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από τη Δ.ΥΠ.Α σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2458/97 (ΦΕΚ 15Α), όπως ισχύει, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση.
Με βάση τις παρουσίες υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 6,45% για ιατροφαρμακευτική και 1% για επαγγελματικό κίνδυνο.
Οι συνολικές ημέρες εργασιακής εμπειρίας είναι 132 ημέρες.
Η εργασιακή εμπειρία των ωφελούμενων/ασκούμενων ορίζεται σε 6 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα -Δευτέρα έως και Σάββατο- και δεν θα πραγματοποιείται σε βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας έως και την 6η πρωινή.​

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Η επιστημονική ομάδα της Nepa Economic Consulting.
Αναζήτηση Άρθρων
Βασική Κατηγορία
Yποκατηγορίες
Έτος
Αναζήτηση με Λέξη
ΕΣΠΑ Banner Αφίσα ESPA Banner